2/82
2/83
2/88
Lluminària de superfície metàlica de dos grups de dues anelles orientables per a tres o sis làmpades.
4.15
 
Lluminària de superfície metàlica de dos grups de dues anelles orientables per a una o dues làmpades.
12V
220-240V
12V
220-240V
IRC 82
IRC 90
IRC 80
IRC 80 82 85 92

     K  IRC W  V   Lm V EEE R 

G53 2700 90 11 12 620 24 A Sí

G53 3000 90 11 12 578 24 A Sí

G53 2700 90 11 12 547 40 A Sí

G53 3000 90 11 12 572 40 A Sí

G53 2700 90 15 12 830 24 A Sí

G53 3000 90 15 12 745 24 A Sí

G53 2700 90 15 12 830 40 A Sí

G53 3000 90 15 12 860 40 A Sí

      K  IRC  W  V  Lm  º EEE R

GU10 2800 80 12 230 550  8 A Si

GU10 4000 80 12 230 550  8 A Si

GU10 2800 82 12 230 530 24 A Si

GU10 4000 85 12 230 530 24 A Si

GU10 2800 80 12 230 600 24 A Si

GU10 4000 80 12 230 600 24 A Si

GU10 2800 80 12 230 630 45 A Si

GU10 4000 80 12 230 630 45 A Si

      K IRC W  V  Lm  º EEE R 

G53 3000 82 12 12 700 45 A  No

G53 4000 82 12 12 700 45 A  No

G53 3000 82 12 12 700 24 A  No

G53 4000 82 12 12 700 24 A  NO

      K  IRC  W  V  Lm  º EEE R

GU10 2800 82 15 230 950  8 A Si

GU10 4000 85 15 230 950  8 A Si

GU10 2800 85 15 230 950  8 A Si

GU10 4000 92 15 230 950  8 A Si

GU10 2800 82 15 230 950 24 A Si

GU10 4000 85 15 230 950 24 A Si

GU10 2800 82 15 230 950 45 A Si

GU10 4000 85 15 230 950 45 A Si

 
4.16
4.16
Lluminària de superfície metàlica de dos grups de dues anelles orientables per a una o dues làmpades.
12V
220-240V
IRC 82
IRC 90
IRC 80
IRC 80 82 85 92

     K  IRC W  V   Lm V EEE R 

G53 2700 90 11 12 620 24 A Sí

G53 3000 90 11 12 578 24 A Sí

G53 2700 90 11 12 547 40 A Sí

G53 3000 90 11 12 572 40 A Sí

G53 2700 90 15 12 830 24 A Sí

G53 3000 90 15 12 745 24 A Sí

G53 2700 90 15 12 830 40 A Sí

G53 3000 90 15 12 860 40 A Sí

      K  IRC  W  V  Lm  º EEE R

GU10 2800 80 12 230 550  8 A Si

GU10 4000 80 12 230 550  8 A Si

GU10 2800 82 12 230 530 24 A Si

GU10 4000 85 12 230 530 24 A Si

GU10 2800 80 12 230 600 24 A Si

GU10 4000 80 12 230 600 24 A Si

GU10 2800 80 12 230 630 45 A Si

GU10 4000 80 12 230 630 45 A Si

      K IRC W  V  Lm  º EEE R 

G53 3000 82 12 12 700 45 A  No

G53 4000 82 12 12 700 45 A  No

G53 3000 82 12 12 700 24 A  No

G53 4000 82 12 12 700 24 A  NO

      K  IRC  W  V  Lm  º EEE R

GU10 2800 82 15 230 950  8 A Si

GU10 4000 85 15 230 950  8 A Si

GU10 2800 85 15 230 950  8 A Si

GU10 4000 92 15 230 950  8 A Si

GU10 2800 82 15 230 950 24 A Si

GU10 4000 85 15 230 950 24 A Si

GU10 2800 82 15 230 950 45 A Si

GU10 4000 85 15 230 950 45 A Si