Referències

*  Consulteu làmpades MR16 GY5,3 segons necessitats, imatge i característiques

Gris
Blanco
Negro
10590317
10590301
10590313
*
10717102
On/Off
10717103
Dimm
10717104
Dali
Família