top of page
9/39
16/39
9/40
10/39
Projector tronc conoidal per a guia F2, F4, base BSP i pinça P per a una làmpada E27.
2.11
2.15
Referències
Fitxa
Làmpades

1680

9/59 9/60 10/59 16/59
9/59
16/59
9/60
10/59
Projector per a guia F2, F4, suport base BSP i pinça P per a una làmpada E27.
2.16
Fitxa
Làmpades
Referències
9/337 9/338 10/337 16/337

3361

9/431
16/431
9/432
10/431
Projector prismàtic per a guia F2, F4, suport base BSP i pinça P per a una làmpada E27.
Referències
Fitxa
Làmpades

5046

9/109 16/109 9/110 10/116
2.17
2.16
9/109
16/109
9/110
10/109
Projector per a guia F2, F4, suport base BSP i pinça P per a una làmpada E27.
Fitxa
Referències
9/97
16/97
9/98
10/97
Projector cilíndric per a guia F2, F4, suport base BSP i pinça P per a una làmpada E27.
2.17
Referències
Fitxa
9/97 16/97 9/98 10/97
bottom of page