Abronzat
Or vell
Bany
Bany
Opcional
Mando a
Distància
opcional
Pulsador
de paret
opcional
>80
>95
4,8W
9,6W
14,4W
19,2W
28,8W
2300K
2700K
3000K
4500K
6000K
SUP
3/217
APL
2/217
PNJ
1/217
DIR
Directe
AL
IP20
-
Opal
Policarbonat
DIFU PC OP
FIX
Tensors
Box Driver
2 anys
Segons
potència
24VDC
Segons potència 24VDC
Penjant FINE LINE PAA DB
format per un perfil d' alumini de secció quadrada de 35x35mm de secció, de longitud (mm), potència (P), temperatura de color (K) i fluxe lluminós (lm) segons Característiques Tècniques, difusor opal (transparent opional),  suspès per tensors metàl·lics i electrificat per mitjà de cable tefló a base DB -driver box- per a font d' alimentació, centrada o lateral. Ref. 1/217.
Sistemes de Control opcionals.
Colgante FINE LINE PAA DB
formado por un perfil de aluminio de sección cuadrada de 35x35mm de sección, de longitud (mm), potencia(W), temperatura de color (K) y flujo luminoso (lm) según Características Técnicas, difusor opal (transparente opcinal), suspendido por tensores metálicos y electrificado por medio de cable teflón a base DB -driver box- para fuente de alimentación, centrada o lateral. Ref. 1/217.
Sistemas de Control opcionales.
Show More