top of page
Penjant FINE LINE PAA DB
format per un perfil d' alumini de secció quadrada de 35x35mm de secció, de longitud (mm), potència (P), temperatura de color (K) i fluxe lluminós (lm) segons Característiques Tècniques, difusor opal (transparent opional),  suspès per tensors metàl·lics i electrificat per mitjà de cable tefló a base DB -driver box- per a font d' alimentació, centrada o lateral. Ref. 1/217.
Sistemes de Control opcionals.
Colgante FINE LINE PAA DB
formado por un perfil de aluminio de sección cuadrada de 35x35mm de sección, de longitud (mm), potencia(W), temperatura de color (K) y flujo luminoso (lm) según Características Técnicas, difusor opal (transparente opcinal), suspendido por tensores metálicos y electrificado por medio de cable teflón a base DB -driver box- para fuente de alimentación, centrada o lateral. Ref. 1/217.
Sistemas de Control opcionales.
bottom of page