SUP
3/218
APL
2/218
PNJ
1/218
AL
IP20
-
Policarbonat
DIFU PC
2 anys
Fixació
Floró
Tensors
OEM
Abronzat
Or vell
Bany
Bany
Opcional
Mando a
Distància
opcional
Pulsador
de paret
opcional
>80
>95
4,8W
9,6W
14,4W
19,2W
28,8W
2300K
2700K
3000K
4500K
6000K
Penjant FINE LINE PAA DO
format per un perfil d' alumini de secció quadrada de 35x35mm de secció, de longitud (mm), potència (P), temperatura de color (K) i fluxe lluminós (lm) segons Característiques Tècniques, difusor opal (transparent opional),  suspès per tensors metàl·lics i electrificat per mitjà de cable tefló a base sostre, centrada o lateral. Inclou font d' alimentació que caldrà amagar on convingui més -driver ocult DO- Ref. 1/218.
Sistemes de Control opcionals.
Colgante FINE LINE PAA DO
formado por un perfil de aluminio de sección cuadrada de 35x35mm de sección, de longitud (mm), potencia(W), temperatura de color (K) y flujo luminoso (lm) según Características Técnicas, difusor opal (transparente opcinal), suspendido por tensores metálicos y electrificado por medio de cable teflón a base techo, centrada o lateral. Incluye fuente de alimentación que es necesaria oculatar en un lugar conveniente -driver oculto DO- Ref. 1/218.
Sistemas de Control opcionales.
Show More