top of page
Penjant FINE LINE PAK
format per un perfil d' alumini de secció quadrada de 35x35mm de secció, de longitud (mm), potència (P), temperatura de color (K) i fluxe lluminós (lm) segons Característiques Tècniques, difusor opal (transparent opional),  suspès per tensors metàl·lics i electrificat per mitjà de cable tefló a base sostre, centrada o lateral. Funciona a 220-240V. Ref:
1/220
1/221
1/222
1/223
1/224
1/225
1/226
1/227
1/228
1/229
1/230
1/231
1/232
1/233
1/234
1/235
1/236
1/237
1/238
1/239
Colgante FINE LINE PAK
formado por un perfil de aluminio de sección cuadrada de 35x35mm de sección, de longitud (mm), potencia(W), temperatura de color (K) y flujo luminoso (lm) según Características Técnicas, difusor opal (transparente opcinal), suspendido por tensores metálicos y electrificado por medio de cable teflón a base techo, centrada o lateral. Funciona a 220-240V. Ref:
1/220
1/221
1/222
1/223
1/224
1/225
1/226
1/227
1/228
1/229
1/230
1/231
1/232
1/233
1/234
1/235
1/236
1/237
1/238
1/239
bottom of page