SUP
3/220
APL
2/220
PNJ
1/220
Directe
DIR
AL
IP20
-
Policarbonat
DIFU PC
FIX
Floró
Tensors
2 anys
OEM
230V
Abronzat
Or vell
Bany
Bany
>80
>90
Segons
mides
2300K
2700K
3000K
4500K
6000K
Penjant FINE LINE PAK
format per un perfil d' alumini de secció quadrada de 35x35mm de secció, de longitud (mm), potència (P), temperatura de color (K) i fluxe lluminós (lm) segons Característiques Tècniques, difusor opal (transparent opional),  suspès per tensors metàl·lics i electrificat per mitjà de cable tefló a base sostre, centrada o lateral. Funciona a 220-240V. Ref:
1/220
1/221
1/222
1/223
1/224
1/225
1/226
1/227
1/228
1/229
1/230
1/231
1/232
1/233
1/234
1/235
1/236
1/237
1/238
1/239
Colgante FINE LINE PAK
formado por un perfil de aluminio de sección cuadrada de 35x35mm de sección, de longitud (mm), potencia(W), temperatura de color (K) y flujo luminoso (lm) según Características Técnicas, difusor opal (transparente opcinal), suspendido por tensores metálicos y electrificado por medio de cable teflón a base techo, centrada o lateral. Funciona a 220-240V. Ref:
1/220
1/221
1/222
1/223
1/224
1/225
1/226
1/227
1/228
1/229
1/230
1/231
1/232
1/233
1/234
1/235
1/236
1/237
1/238
1/239
Show More