top of page
1_321 600X700.png
Penjant SQUARE 
format per dos prismes metàl·lics per a dues làmpades led AR111 G53 12V orientables per mitjà dues anelles, suspesos per quatre tensors metàl·lics cadascún i electrificat pel centre per un cable tefló semitransparent, de manera que els tensors van fixats a sostre i els cables elèctrics dels penjants van electrificats a GF1 guia F1 de 1,20m, Acabat gris, blanc i negre,
Colgante SQUARE
formado por dos prismas metálicos para dos lámparas led Ar111 G53 12V orientables por medio de dos aros, suspendidos por quatro tensores metálicos cada uno y electrificado por el centro por un cable teflón semitransparente, de manera que los tensores van fijados a techo y los cables eléctricos de los colgantes van electrifcados a GF1 guía F1 de 1,20m. Acabados en gris, blanco, negro, 
1/321.240
1_321.240_1000x500.png
1-321.240_1300x800.png
Penjant SQUARE LINE
format per dos prismes quadrangulars metàl·lics per a dues làmpades led AR111 G53 12V orientables per mitjà dues anelles, suspesos per quatre tensors metàl·lics cadascún i electrificat pel centre per un cable tefló semitransparent, de manera que els tensors van fixats a sostre i els cables elèctrics a GF1 guia F1 de 0,80m.
Acabats en blanc, negre, gris, òxid i or vell.
Colgante SQUARE LINE
formado por dos prismas cuadrangulares metálicos para dos lámparas led Ar111 G53 12V orientables por medio de dos aros, suspendidos por quatro tensores metálicos cada uno y electrificado por el centro por un cable teflón semitransparente, de manera que los tensores van fijados a techo y los cables eléctricos a GF1 guía F1 de 0,80m. 
Acabados en blanc, negro, gris, òxid y oro viejo.
1/321.340
1_321.340_1000x500.png
1-321.340_1300x800.png
Penjant SQUARE LINE
format per tres prismes quadrangulars metàl·lics per a tres làmpades led AR111 G53 12V orientables per mitjà dues anelles, suspesos per quatre tensors metàl·lics cadascún i electrificat pel centre per un cable tefló semitransparent, de manera que els tensors van fixats a sostre i els cables elèctrics dels penjants van electrificats a GF1 guia F1 de 1,20m.
Acabats en blanc, negre, gris, òxid i or vell.
Colgante SQUARE LINE
formado por tres prismas cuadrangulares metálicos para tres lámparas led Ar111 G53 12V orientables por medio de tres aros, suspendidos por quatro tensores metálicos cada uno y electrificado por el centro por un cable teflón semitransparente, de manera que los tensores van fijados a techo y los cables eléctricos de los colgantes van electrifcados a GF1 guía F1 de 1,20m. 
Acabados en blanc, negro, gris, òxid y oro viejo.
1/321.440
1-321.440_1300x800.png
Penjant SQUARE LINE
format per quatre prismes metàl·lics per a quatre làmpades led AR111 G53 12V orientables per mitjà dues anelles, suspesos per quatre tensors metàl·lics cadascún i electrificat pel centre per un cable tefló semitransparent, de manera que els tensors van fixats a sostre i els cables elèctrics dels penjants van electrificats a GF1 guia F1 de 1,60m.
Acabats en blanc, negre, gris, òxid i or vell.
Colgante SQUARE LINE
formado por cuatro prismas metálicos para cuatro lámparas led Ar111 G53 12V orientables por medio de dos aros, suspendidos por quatro tensores metálicos cada uno y electrificado por el centro por un cable teflón semitransparente, de manera que los tensores van fijados a techo y los cables eléctricos de los colgantes van electrifcados a GF1 guía F1 de 1,60m. 
Acabados en blanc, negro, gris, òxid y oro viejo.
1/321.540
1_321.540_900X500.png
Penjant SQUARE LINE
format per cinc prismes metàl·lics per a cinc làmpades led AR111 G53 12V orientables per mitjà dues anelles, suspesos per quatre tensors metàl·lics cadascún i electrificat pel centre per un cable tefló semitransparent, de manera que els tensors van fixats a sostre i els cables elèctrics dels penjants van electrificats a GF1 guia F1 de 2,00m.
Acabats en blanc, negre, gris, òxid i or vell.
Colgante SQUARE LINE
formado por cinco prismas metálicos para cinco lámparas led Ar111 G53 12V orientables por medio de dos aros, suspendidos por quatro tensores metálicos cada uno y electrificado por el centro por un cable teflón semitransparente, de manera que los tensores van fijados a techo y los cables eléctricos de los colgantes van electrifcados a GF1 guía F1 de 2,00m. 
Acabados en blanc, negro, gris, òxid y oro viejo.
bottom of page