Gris
Blanc
Negre
12W
17W
25W
On/Off
Regulable
Dali
Penjant POWER SQUARE de volum prismàtic format per un cos OEM semielíptic compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció, dues anelles frontals que permeten la orientació del mòdul, un driver on/off, dimmable o dimmable dali, quatre tensors metàl·lics i base floró quadrat metàl·lic.
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Colgante POWER SQUARE de volumen prismático formado por un cuerpo OEM semielíptico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección, dos anillas frontales que permiten la orientación del módulo, un driver on/off, dimmable o dimmable dali, cuatro tensores metálicos y base florón cuadrado metálico.
Según las características deseadas del Proyector escójase la referencia correspondiente.
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More