top of page
1_321_180x180.png
1_321_220X100.png
1_321_200X650.png
Penjant POWER SQUARE de volum prismàtic format per un cos OEM semielíptic compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció, dues anelles frontals que permeten la orientació del mòdul, un driver on/off, dimmable o dimmable dali, quatre tensors metàl·lics i base floró quadrat metàl·lic.
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Colgante POWER SQUARE de volumen prismático formado por un cuerpo OEM semielíptico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección, dos anillas frontales que permiten la orientación del módulo, un driver on/off, dimmable o dimmable dali, cuatro tensores metálicos y base florón cuadrado metálico.
Según las características deseadas del Proyector escójase la referencia correspondiente.
A++
A+
A+
A+

1. Triar tipus de lluminària de penjant = referència

1/321bis3

Exemple: 5/321 bis3 = 101321B3


2. Triar la Referència entrant a les taules del IRC seleccionant les característiques del projector destijat.

Exemple: 3390lm 4000K 25w 700mA = 1TD

3. Triar la lletra de l' Angle: G, J o R

Exemple: 50º= R


4. Triar el nombre del Color: 0, 1, 2,

Exemple: Blanc = 1


5. Triar la lletra del Driver: E Stàndard On/Off, D Dimmable, L Dali. 

Exemple: Stàndard On/Off = E


Exemple:
Penjant 5/321bis3 IRC>90 de 4000K 25W 3390lm 50º blanc Driver On/OFF

Ref. 101321B31TDR1E 

1. Escoger tipo de luminaria de colgante = referencia

5/321

Exemple: 1/321 bis3 = 101321B3


2. Escoger la referencia entrando entrando en la tabla de IRC seleccionando las características del proyector deseado.

Ejemplo: 3390lm 4000K 25w 700mA = 1TD

3. Escoger la letra del ángulo: G, J o R

Ejemplo:: 50º= R


4. Escoger el nombre del Color: 0, 1, 2,

Ejemplo:: Blanco = 1


5. Escoger la letra del Driver: E Standar On/Off, D Dimmable y L Dali. 

Ejemplo: Standar On/Off = E

Ejemplo:
Colgante 5/321bis3  IRC>90 de 4000K 25W 3390lm 50º blanc Driver On/OFF

Ref. 101321B31TDR1E 

bottom of page