top of page
1/454.140
1/454.120B / 1/454.120
Penjant INDI LINEAL F1
composat per una guia d' alumini FORMAS F1 de 0.40m desde la qual es suspenen 1 unitat  de làmpada INDI, un volum cilíndric d' alumini ferm per a una làmpada led Par16 Gu10/Gz10 230V, per mitjà de cable tefló transparent CTFL o cable textil de color CTXT a triar, i acabat en color blanc, negre, gris, bany òxid i bany or. 
Colgante INDI LINEAL F1
compuesto per una guia de aluminio FORMAS F1 desde la cual se suspenden 1 unidad de lámpara INDI, un volumen cilíndrico de aluminio firme para una lámpara led Par16 Gu10/Gz10 230V, por medio de cable teflón transparente CTFL o cable textil de color CTXT a escoger, acabado en color blanco, negro gris, baño óxido y baño oro.
Penjant INDI LINEAL F1
composat per una guia d' alumini FORMAS F1 de 0.80m desde la qual es suspenen 2 unitats  de làmpada INDI, un volum cilíndric d' alumini ferm, per a dues làmpades led Par16 Gu10/Gz10 230V, per mitjà de cable tefló transparent CTFL o cable textil de color CTXT a triar, i acabat en color blanc, negre, gris, bany òxid i bany or. 
Colgante INDI LINEAL F1
compuesto per una guia de aluminio FORMAS F1 desde la cual se suspenden 2 unidades de lámparas INDI, un volumen cilíndrico de aluminio firme, para dos lámparas led Par16 Gu10/Gz10 230V, per medio de cable teflón transparente CTFL o cable textil de color CTXT a escoger, acabado en color blanco, negro gris, baño óxido y baño oro.
1/454.340
Penjant INDI LINEAL F1
composat per una guia d' alumini FORMAS F1 de 1200x30x18mm desde la qual es suspenen 3 unitats  de làmpades INDI, un volum cilíndric d' alumini ferm per a tres làmpades led Par16 Gu10/Gz10 230V, per mitjà de cable tefló transparent CTFL o cable textil de color CTXT a triar, i acabat en color blanc, negre, gris, bany òxid i bany or. 
Colgante INDI LINEAL F1
compuesto per una guia de aluminio FORMAS F1 de
1600x30x18mm desde la cual se suspenden 3 unidades de lámpara INDI, un volumen cilíndrico de aluminio firme, para tres lámparas led Par16 Gu10/Gz10 230V, per medio de cable teflón transparente CTFL o cable textil de color CTXT a escoger, acabado en color blanco, negro gris, baño óxido y baño oro.
1/454.440
Penjant INDI LINEAL F1
composat per una guia d' alumini FORMAS F1 de 1600x30x18mm desde la qual es suspenen 4 unitats  de làmpades INDI, un volum cilíndric d' alumini ferm per a quatre làmpades led Par16 Gu10/Gz10 230V, per mitjà de cable tefló transparent CTFL o cable textil de color CTXT a triar, i acabat en color blanc, negre, gris, bany òxid i bany or. 
Colgante INDI LINEAL F1
compuesto per una guia de aluminio FORMAS F1 de
1600x30x18mm desde la cual se suspenden 4 unidades de lámpara INDI, un volumen cilíndrico de aluminio firme, para cuatro lámpara led Par16 Gu10/Gz10 230V, per medio de cable teflón transparente CTFL o cable textil de color CTXT a escoger, acabado en color blanco, negro gris, baño óxido y baño oro.
1/454.540
Penjant INDI LINEAL F1
composat per una guia d' alumini FORMAS F1 de 2000x30x18mm desde la qual es suspenen 5 unitats de làmpades INDI, un volum cilíndric d' alumini ferm per a cinc làmpades led Par16 Gu10/Gz10 230V, per mitjà de cable tefló transparent CTFL o cable textil de color CTXT a triar, i acabat en color blanc, negre, gris, bany òxid i bany or. 
Colgante INDI LINEAL F1
compuesto per una guia de aluminio FORMAS F1 de
2000x30x18mm desde la cual se suspenden 5 unidades de lámpara INDI, un volumen cilíndrico de aluminio firme, para cinco lámparas led Par16 Gu10/Gz10 230V, per medio de cable teflón transparente CTFL o cable textil de color CTXT a escoger, acabado en color blanco, negro gris, baño óxido y baño oro.
bottom of page