Mostrar más
9/101
GF2
Guia F2
16/101
GF4
Guia F4
9/102
BSP
Base Superf
Sostre Paret
1/101
BSB
Base Superf
Box
 
G53
Mostrar más

101

102

Projector
Guia F2
Monofàsica
Guia F4
Monofàsica
Trifàsica
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
IP20
Pes
Connector
F2
9/47
Connector
F4
16/47
Driver
12V
Ar111
G53 12V
2 anys
Projector SPOT BOX format per un cos cilíndric i una anella fronta que fixa  una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla que permeten la rotació i l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un connector a guia, de referència:
9/101 GF2 amb connector F2 para guia F2.
16/101 GF4  amb connector F4 para guia F4.
Proyector SPOT BOX formado por un cuerpo cilíndrico y un aro frontal que fija una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, una caja box rectangular donde se aloja el driver, i un conector a guía, de referencia:
9/101 GF2  con conector F2 para guía F2
16/101 GF4 con conector F4 para guía F4.
 
Projector
Superfície
Aplic
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
Driver
On/Off
Dimm
Ar111
G53 12V
IP20
BSB
Base Superf
Box
9/101
Pes
2 anys
 
Proyector de Superficie VICTORIA formado por un cuerpo cilíndrico y un aro frontal que fija una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la orientación del foco, una caja box rectangular donde se aloja el driver de referencia:
9/102 BSP Base Sostre Paret.
25/101 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Projector de Superfície SPOT BOX format per un cos cilíndric i una anella fronta que fixa  una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla que permeten l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver, de referència:
9/102 BSP Base Sostre Paret  
25/101 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Projector
Penjant
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
IP20
Pes
Ar111
G53 12V
Driver
On/Off
Dimm
BSB
Base Superf
Sostre Box
1/101
2 anys
Penjant SPOT BOX format per un cos cilíndric i una anella fronta que fixa  una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla que permeten l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver, de referència:
1/47 BSB Base Superficie Box
Colgante VICTORIA formado por un cuerpo cilíndrico y un aro frontal que fija una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la orientación del foco, una caja box rectangular donde se aloja el driver de referencia:
1/47 BSB Base Superficie Box