top of page

101

102

9/101 16/101
16_101_800X275.png
9_101 16_101 CROQUIS 1050X275.png
Projector SPOT BOX 
format per un cos cilíndric i una anella fronta que fixa  una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla que permeten la rotació i l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un connector a guia, de referència:

9/101 GF2 amb connector F2 per a guia F2.
16/101 GF4  amb connector F4 per a guia F4.
Proyector SPOT BOX
formado por un cuerpo cilíndrico y un aro frontal que fija una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, una caja box rectangular donde se aloja el driver y un conector a guía, de referencia:

9/101 GF2  con conector F2 para guía F2
16/101 GF4 con conector F4 para guía F4.
16_101bis1_16_101bis2_16_101bis3_1500x750.png
9_101 16_101 CROQUIS 1050X275.png
Projector SPOT BOX 
format per un cos cilíndric i una anella frontal que fixa  una làmpada G1, una forquilla que permeten la rotació i l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un connector a guia, de referència:

9/101bis1 GF2 amb connector F2 per a guia F2.
16/101bis1 GF4  amb connector F4 per a guia F4

9/101bis2 GF2 amb connector F2 per a guia F2

16/101bis2 GF4  amb connector F4 per a guia F4

9/101bis3 GF2 amb connector F2 per a guia F2

16/101bis3 GF4  amb connector F4 per a guia F4 
Proyector SPOT BOX
formado por un cuerpo cilíndrico y un aro frontal que fija una lámpara G1, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, una caja box rectangular donde se aloja el driver y un conector a guía, de referencia:

9/101bis1 GF2  con conector F2 para guía F2
16/101bis1 GF4 con conector F4 para guía F4

9/101bis2 GF2  con conector F2 para guía F2
16/101bis2 GF4 con conector F4 para guía F4

9/101bis3 GF2  con conector F2 para guía F2

16/101bis3 GF4 con conector F4 para guía F4
9/102
9_102_300X350.png
9_102_150X200_edited.png
9_102_900x200.png
Proyector de Superficie VICTORIA
formado por un cuerpo cilíndrico y un aro frontal que fija una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la orientación del foco, una caja box rectangular donde se aloja el driver de referencia:
9/102 BSP Base Sostre Paret.
25/101 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Projector de Superfície SPOT BOX 
format per un cos cilíndric i una anella fronta que fixa  una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla que permeten l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver, de referència:
9/102 BSP Base Sostre Paret  
25/101 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
1/101
9_101 100x500.png
1_101_200x325.png
1_101_450x150.png
1_101_150x700.png
Projector Penjant SPOT BOX 
format per un cos cilíndric i una anella fronta que fixa  una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla que permeten l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver, de referència:
1/101 BSB Base Superficie Box
Proyector Colgante SPOT BOX 
formado por un cuerpo cilíndrico y un aro frontal que fija una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la orientación del foco, una caja box rectangular donde se aloja el driver de referencia:
1/101 BSB Base Superficie Box
16_101_2500x900.png
bottom of page