top of page

107

108

9/107 16/107
16_107_200x200.png
16_107_1000x400.png
16_107_400x300.png
Projector SPOT ARC BOX 
format per una anella, un forquilla articulada que permeten la rotació i l' orientació d' una làmpada Ar111 G53  12V, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un connector a guia, de referència:
9/107 GF2 amb connector F2 per a guia F2.
16/107 GF4  amb connector F4 per a guia F4.
Proyector SPOT ARC BOX
formado por un aro, un horquilla articulada que permite la rotación y la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una caja box rectangular donde se aloja el driver, i un conector a guía, de referencia:
9/107 GF2  con conector F2 para guía F2
16/107 GF4 con conector F4 para guía F4
9/108
9_108_275X325 2.png
9_108_275X325.png
9_108_1200x300 3.png
Proyector de Superficie SPOT ARC BOX
formado por un aro, un horquilla articulada que permite la rotación y la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una caja box rectangular donde se aloja el driver, i una base para techo y/o pared , de referencia:
9/108 BSP Base Sostre Paret.
25/107 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Projector de Superfície SPOT ARC BOX 
format per una anella, un forquilla articulada que permeten la rotació i l' orientació d' una làmpada Ar111 G53  12V, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i una base a sostre i/o paret, de referència:
9/108 BSP Base Sostre Paret  
25/107 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
20/107
Gris 1x10.png
Gris 1x10.png
20_107_200x250.png
20_107_1200x300 2.png
Empotrable SPOT ARC BOX
formado por un aro, un horquilla articulada que permite la rotación y la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una base empotrable para ir escondido en techo y/o pared,  de referencia:
20/107 BSE Base Techo Empotrable 
Encastable SPOT ARC BOX 
format per una anella, un forquilla articulada que permeten la rotació i l' orientació d' una làmpada Ar111 G53  12V, una base encastable i un driver 12V per anar amagat a fals sostre i/o paret, de referència:
20/107 BSE Base Sostre Encastable
bottom of page