Mostrar más
 
9/109
Guia GF2
16/109
Guia GF4
11/109
Guia GF2P
Penjant
22/109
Guia GF4P
Penjant
9/110
Base BSP
1/109
Base BSP
Penjant
3/109
Base BSF
Penjant
25/109
Base BF4
27/109
Base SEF4
10/109
Pinça PIN
Mostrar más
E27
Mostrar más

109

110

Projector
Guia F2
Monofàsica
Guia F4
Monofàsica
Trifàsica
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
IP20
Pes
Connector
F2
9/109
Connector
F4
16/109
2 anys
Par30
E27
Projector VICTUS per a guia a sostre i/o paret, format per un projector de dues anelles frontals, una forquilla i un connector, per a una làmpada led Par30 E27 230V, orientable per mitjà de les dues anelles i cargols laterals i rotable per mitjà de cargol central, acabat gris, blanc i negre, de referència:
9/109 connector F2 para GF2 guia F2.
16/109 connector F4 para GF4 guia F4.
Proyector VICTUS para guía en techo techo y/o pared, formado por un proyector con dos aros frontales, una horquilla y un conector, para una lámpara led Par30 E27 230V, orientable por medio de los aros frontales y dos tornillos decorativos laterales, y rotable por medio de tornillo central, acabado gris, blanco y negro, de referència:
9/109 conector F2 para GF2 guía F2
16/109 conector F4 para GF4 guía F4.
 
Projector
Superfície
Aplic
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Alumini
Pes
BSP
Base Sostre Paret
9/110
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
25/109
2 anys
Par30
E27
Superfície VICTUS para techo y pared, formado por un proyector con dos aros frontales, una horquilla y una base para techo y/o pared, para una lámpara led Par30 E27 230V, orientable por medio de los aros frontales y dos tornillos decorativos laterales, y rotable por medio de tornillo central, acabado gris, blanco y negro, de referencia:
9/110 BSP Base Techo Pared
25/109 FSF4 Base Techo para Proyector F4
Superfície VICTUS per a sostre i paret, format per un projector de dues anelles frontals, una forquilla i una base per a sostre i/o paret, per a una làmpada led Par30 E27 230V, orientable per mitjà de les dues anelles i cargols laterals i rotable per mitjà de cargol central, acabat gris, blanc i negre, de referència:
9/110 BSP Base Sostre Paret 
25/110 BSF4 Base Sostre per a Projector F4
 
Projector
Penjant
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
Pes
BSP
Base Sostre Penjant
1/109
FSP
Floró Sostre Penjant
3/109
PGF2
Connector F2 Penjant
11/109
PGF4
Connector F4 Penjant 22/109
IP20
2 anys
Par30
E27
Penjant VICTUS format per un projector de dues anelles frontals, una forquilla i una baseper a sostre, per a una làmpada led Par30 E27 230V, orientable per mitjà de les dues anelles i cargols laterals, acabat gris, blanc i negre, amb:
1/109 BSPe Base Sostre Penjant
3/109 FSPe Floró Sostre Penjant
11/109 PGF2 Connector F2 Projector Penjant per a GF2
22/109 PGF4 Connector F4 Projector Penjant per a GF4
Colgante VICTUS formado por un proyector con dos aros frontales, una horquilla y una base para techo, para una lámpara led Par30 E27 230V, orientable por medio de los aros frontales y dos tornillos decorativos laterales, acabado gris, blanco y negro, con:
1/109 BSP Base Techo Pared
3/109 FSP Florón Techo Colgante
11/109 PGF2 Conector F2 Proyector Colgante para GF2
22/109 PGF4 Conector F4 Proyector Colgante para GF4
Projector
Pinça
Orientable
Alumini
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Pes
2 anys
PIN
Pinça
10/109
Par30
E27
Pinça VICTUS format per un projector de dues anelles frontals, una forquilla i una pinça, per a una làmpada led Par30 E27 230V, orientable per mitjà de les dues anelles i cargols laterals, i rotable per mitjà de cargol central, acabat gris, blanc i negre, de referència:
10/109 PIN pinza
Pinza VICTUS formado por un proyector de dos aros frontales, una horquilla y una pinza, para una lámpara led Par30 E27 230V, orientable por medio de los aros frontales y dos tornillos decorativos laterales, y rotable por medio del tornillo decorativo central, acabado gris, blanco y negro, de referencia:
10/109 PIN pinza