9/117
Guia GF2
16/117
Guia GF4
11/117
Guia GF2P
Penjant
22/117
Guia GF4P
Penjant
9/118
Base BSP
1/117
Base BSP
Penjant
3/117
Base BSF
Penjant
25/117
Base BF4
20/117
Base BSE
E27
E27
Mostrar más
Mostrar más
 
27/117
Base SEF4
10/117
Pinça PIN
Mostrar más

117

118

Projector
PRJ
Orientable
ORI
Guia F2
GF2
Monofàsica
Guia F4
GF4
Trifàsica
Monofàsica
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Pes
Connector
F2
9/117
Connector
F4
16/117
Par20
E27
R63
E27
2 anys
Projector SPOT II 
format per un cos cilíndric, un connector per a guia i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par20 o R63 E27 230V, de referència:
9/117 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/117 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector SPOT II 
formado por un cuerpo cilíndrico, un conector para guía y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, para una lámpara led Par20 o R63 E27, de referencia:
9/117 con conector F2 para GF2 Guía F2
16/117 con conector F4 para GF4 Guía F4
 
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Superfície
SUP
BSP
Aplic
APL
BSP
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
2 anys
BSP
Base Sostre Paret
9/118
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
25/117
R63
e27
Par20
E27
 
Projector de Superfície SPOT II 
format per un cos cilíndric, una base per a sostre i/o paret, una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par20 o R63 E27 230V, de referència:
9/338 BSP Base Sostre Paret
25/337 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie SPOT II 
formado por un cuerpo cilíndrico, una base para techo y/o pared y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, para una lámpara led Par20 o R63 E27, de referencia:
9/338 BSP Base Techo Pared
25/337 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
Projector
PRJ
Penjant
PNJ
Orientable
ORI
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
2 anys
BSP
Base Sostre Penjant
1/117
FSP
Floró Sostre Penjant
3/117
PGF2
Connector F2 Penjant
11/117
PGF4
Connector F4 Penjant 22/117
R63
E27
Par20
E27
Projector Penjant SPOT II 
format per un cos cilíndric, una base o floró a sostre o un connector a guia, una forquilla que permet l' orientació del focus, un cable de tefló, per a una làmpada led Par20 o R63 E27 230V, de referència:
1/117 BSPe Base Sostre Penjant
3/117 FSPe Floró Sostre Penjant
11/117 PGF2 Connector F2 a focus penjant a GF2 Guia F2
22/117 PGF4 Connector F4 a focus penjant a GF4 Guia F4
Proyector Colgante SPOT II 
formado por un cuerpo cilíndrico, una base o florón para techo o un conector para para guía, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, un cable de teflón, para una lámpara led Par20 o R63 E27, de referencia:
1/117 BSPe Base Techo Colgante
3/117 BSF4 Base Techo Empotrable F4 Proyector F4
11/117 PGF2 Conector F2 a foco colgante a GF2 Guia F2
22/117 PGF4 Conector F4 a foco colgante a GF4 Guia F4
 
Projector
PRJ
Pinça
PIN
Orientable
ORI
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
PIN
Pinça
10/117
2 anys
R63
E27
Par20
E27
Projector Pinça SPOT II 
format per un cos cilíndric, una pinça, una forquilla que permet l' orientació del focus, un cable de tefló amb interruptor, per a una làmpada led Par20 o R63 E27 230V, de referència:
10/337 PIN Pinça
Proyector Pinza QUARS 
formado por un cuerpo cilíndrico, una pinza, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, cable de teflón con interruptor,, para una lámpara led Par20 o R63 E27, de referencia:
10/337 PIN Pinza