9/117
Guia GF2
16/117
Guia GF4
11/117
Guia GF2P
Penjant
22/117
Guia GF4P
Penjant
9/118
Base BSP
1/117
Base BSP
Penjant
3/117
Base BSF
Penjant
25/117
Base BF4
20/117
Base BSE
E27
E27
Mostrar más
Mostrar más
 
27/117
Base SEF4
10/117
Pinça PIN
Mostrar más

117

118

Projector
PRJ
Orientable
ORI
Guia F2
GF2
Monofàsica
Guia F4
GF4
Trifàsica
Monofàsica
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Pes
Connector
F2
9/117
Connector
F4
16/117
Par20
E27
R63
E27
2 anys
Projector SPOT II 
format per un cos cilíndric, un connector per a guia i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par20 o R63 E27 230V, de referència:
9/117 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/117 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector SPOT II 
formado por un cuerpo cilíndrico, un conector para guía y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, para una lámpara led Par20 o R63 E27, de referencia:
9/117 con conector F2 para GF2 Guía F2
16/117 con conector F4 para GF4 Guía F4
 
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Superfície
SUP
BSP
Aplic
APL
BSP
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
2 anys
BSP
Base Sostre Paret
9/118
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
25/117
R63
e27
Par20
E27
 
Projector de Superfície SPOT II 
format per un cos cilíndric, una base per a sostre i/o paret, una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par20 o R63 E27 230V, de referència:
9/338 BSP Base Sostre Paret
25/337 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie SPOT II 
formado por un cuerpo cilíndrico, una base para techo y/o pared y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, para una lámpara led Par20 o R63 E27, de referencia:
9/338 BSP Base Techo Pared
25/337 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
Projector
PRJ
Penjant
PNJ
Orientable
ORI
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
2 anys
BSP
Base Sostre Penjant
1/117
FSP
Floró Sostre Penjant
3/117
PGF2
Connector F2 Penjant
11/117
PGF4
Connector F4 Penjant 22/117
R63
E27
Par20
E27
Projector Penjant