top of page
13/00
Sobretaula LALÀMPADA 
metàl·lica constituïda per una base rodona molt ferma de Ø190x5mm i un peu d' altures diferents, 20, 25, 30 i 38cm, de color blanc, inox, negre, gris i òxid, amb un portalàmpades E27 amb accessori de rosca plana perquè hi pugui descansar la fixació de la pantalla, cable tefló semitransparent de 1.70cm amb interruptor de mà i una pantalla de textura (pergamí, lli o roba) de color (blanc, gris, beig i negre).
Sobremesa LALÀMPADA 
metálica constituida por una base redonda muy firme de Ø190x5mm y un pié de diferentes alturas 20, 25, 30 i 38cm de color blanco, inox, negro, gris y óxido, con un portalámparas E27 con accesorio de rosca plana para que pueda descansar la fijación de la pantalla, cable teflón semitranparente de 1.70cm con interruptor de mano y pantalla de textura (pergamino, lino o ropa) de color (blanco, gris, beige y negro).
bottom of page