Mostrar más
9/187
Guia GF2
16/187
Guia GF4
9/188
Base BSP
24/187
Base BF4
20/187
Base BSE
27/187
Base SEF4
10/187
Pinça PIN
 
E27
E27
Mostrar más

188

187

Projector
Guia F2
Monofàsica
Guia F4
Monofàsica
Trifàsica
Orientable
Abs
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Pes
Connector
F2
9/187
Connector
F4
16/187
Par20
E27
R63
E27
2 anys
 
 
Projector
Superfície
9/240
Aplic
9/240
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Abs
IP20
Par16
Gu/Gz10
BSP
Base Sostre Paret
9/214
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
25/213
Pes
2 anys
Projector
Encastable
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Abs
IP20
Par16
Gu/Gz10
Molles
BSE
Base Sostre
Encastable
20/187
BSEF4
Base Sostre
Encast. F4
27/187
Pes
2 anys
 
Projector
Pinça
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Abs
IP20
Pes
Par16
Gu/Gz10
2 anys
PIN
Pinça
10/187
Projector CANTÀBRIC format per un doble volum, connector a guia i ròtula que permet la rotació i l' orientació, per a una làmpada led Par20 o R63 E27 230V, acabat gris, blanc i negre, de referència: 
9/187 per a GF2 guia F2
16/187 per a GF4 guia F4
Proyector CANTÀBRIC formado por un doble cuerpo de doble volumen, conector y rótula que permite la rotación y orientación, para una lámpara led Par20 o R63 E27 230V, acabado gris, blanco y negre, de referencia:
9/187 para GF2 guía F2
16/187 para GF4 guía F4.
Projector CANTÀBRIC format per un cos de doble volum, base a sostre i/o paret i ròtula que permet la rotació i l' orientació, per a una làmpada led Par20 o R63 E27 230V, acabat gris, blanc i negre, de referència: 
9/188 BSP Base Sostre Paret
25/187 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector CANTÀBRIC formado por un cuerpo de doble volumen, base para techo y/o pared y rótula que permite la rotación y orientación, para una lámpara led Par20 o R63 E27 230V, acabado gris, blanco y negre, de referencia:
9/188 BSP Base Techo Pared
25/187 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
Encastable CANTÀBRIC format per un doble volum, base a fals sostre i ròtula que permet la rotació i l' orientació, per a una làmpada led Par20 o R63 E27 230V, acabat gris, blanc i negre, de referència: 
20/187  BSE Base Sostre Encastable
27/187 BSEF4 Base Sostre Encastable F4 Projector F4
Empotrable CANTÀBRIC formado por cuerpo de doble volumen, base para falso techo y rótula que permite la rotación y orientación, para una lámpara led Par20 o R63 E27 230V, acabado gris, blanco y negre, de referencia: 
20/187 BSE Base Techo Empotrable
27/187 BSEF4 Base Techo Empotrable F4 Proyector F4
Pinça CANTÀBRIC format per un cos de doble volum, pinça i ròtula que permet la rotació i l' orientació, per a una làmpada led Par20 o R63 E27 230V, acabat gris, blanc i negre, de referència: 
10/187 PIN Pinza
Pinza CANTÀBRIC formado por un cuerpo de doble volumen, pinza y rótula que permite la rotación y la orientación, para una lámpara led Par20 o R63 E27 230V, acabado gris, blanco y negre, de referencia:
10/187PIN Pinza