9/199
GF2
Guia F2
16/199
GF4
Guia F4
11/199
GF2P
Guia F2
Proj Penjant
22/199
GF4P
Guia F4
Proj Penjant
9/200
BSPa
Base Superf
Paret Sostre
1/199
BSP
Base Superf
Proj Penjant
3/199
FSP
Floró Superf
Proj Penjant
25/199
BSF4
Base Superf
F4
20/199
BSE
Base Encast
26/199
BEP
Base Encast
Proj Penjant
27/199
BSEF4
10/199
Pinça PIN
Mostrar más
 

199

200

GZ10
Mostrar más
Mostrar más
Projector
Guia F2
9/199
Guia F4
16/199
Orientable
Metàl·lic
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Par16
Gu/Gz10
Connector
F2
9/199
Connector
F4
16/199
Pes
2 anys
 
Projector MINI SPOT format per un cos cilíndric, un connector per a guia i una forquilla que permet la rotació i l' orientació, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/199 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/199 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector MINI SPOT formado por un cuerpo cilíndrico, un conector para guia y una horquilla que permite la rotación y la orientación, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/199 con conector F2 para GF2 Guia F2
16/199 con conector F4 para GF4 Guia F4
Projector
Superfície
Superfície
Aplic
9/200
Orientable
Metàl·lic
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
BSP
Base Sostre Paret
9/200
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
27/900
Par16
Gu/Gz10
Pes
2 anys
Projector de Superfície MINI SPOT format per un cos cilíndric, una base per a sostre i/o paret i una forquilla que permet la rotació i l' orientació, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/200 BSP Base Sostre Paret
25/199 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie MINI SPOT formado por un cuerpo cilíndrico, una base para techo y/o pared y una horquilla que permite la rotación y la orientación, para una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/200 BSP Base Techo Pared
25/199 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
 
Projector
Penjant
Orientable
Metàl·lic
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
BSPe
Base Sostre Penjant
1/199
FSP
Floró Sostre Penjant
3/199
GF2P
Connector F2 Penjant 11/199
GF2P
Connector F4 Penjant 22/199
Pes
Par16
Gu/Gz10
2 anys
Penjant MINI SPOT format per un cos cilíndric, una base per a sostre, cablé de tefló i una forquilla que permet l' orientació, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
1/199 BSPe Base Sostre Paret 
3/199 FSPe Floró Sostre Penjant
11/199 PGF2 Connector F2 Projector Penjant per a Guia F2
22/199 PGF4 Connector F4 Projector Penjant per a Guia F4
Colgante MINI SPOT formado por un cuerpo cilíndrico, una base para techo, cable de teflón y una horquilla que permite la orientación, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
1/39 BSPe Base Techo Pared
3/39 FSPe Florón Techo Colgante
11/39 PGF2 Conector F2 Proyector Colgante para Guía F2
22/39 PGF4 Conector F4 Proyector Colgante para Guía F4
 
Projector
Pinça
Orientable