top of page

1241

1C1241
1C1241
1C1241_OVER_MIDI_900X275.png
1C1241_OVER LED PS MIDI CROQUIS_750x300.
Projector OVER MIDI
format per un cos OEM cilíndric compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció unit per mitjà una articulació que permet la orientació a una caixa box rectangular on s' allotja el driver i d' aquí a un connector a guia entre els quals existeix una articulació que permet la rotació del focus, de referència:


1C1241 GF4  amb connector F4 para guia F4

Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Proyector OVER MIDI
formado por un cuerpo OEM cilíndrico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección, unido por medio de una articulación -que permite la orientación- a una caja box rectangular donde se aloja el driver- y de aquí a un conector a guía entre las cualeS existe una articulación que permite la rotación del foco, de referencia:


1C1241 GF4  amb connector F4 para guia F4

Según les características deseadas del Proyector escoja la referència corresponendiente
A++
A+
A+
A+

1. Encapçalament de la referència: 1C1241


2. Triar la Referència entrant a les taules del IRC seleccionant les característiques del projector destijat.

Exemple: 3390lm 4000K 25W 700mA = 1TD

3. Triar la lletra de l' Angle: G, J o R

Exemple: 50º= R


4. Triar el nombre del Color: 0, 1, 2,

Exemple: Blanc = 1


5. Triar la lletra del Driver: E Stàndard On/Off, D Dimmable, L Dali. 

Exemple: Stàndard On/Off = E


Exemple de configuració de referència
Projector F4 1C1240  IRC>90 de 4000K 25W 3390lm 50º blanc Driver On/OFF

Ref. 1C12411TDR1E

1. Encabezamiento de la referencia: 1C1241


2. Escoger la referencia entrando entrando en la tabla de IRC seleccionando las características del proyector deseado.

Ejemplo: 3390lm 4000K 25W 700mA = 1TD

3. Escoger la letra del ángulo: G, J o R

Ejemplo: 50º= R


4. Escoger el nombre del Color: 0, 1, 2,

Ejemplo: Blanco = 1


5. Escoger la letra del Driver: E Standar On/Off, D Dimmable y ,L Dali. P

Ejemplo: Standar On/Off = E

Ejemplo de configuración de referencia:
Proyector F4 1C1240 IRC>90 de 4000K 25W 3390lm 50º blanco Driver On/OFF

Ref. 1C12411TDR1E

Ancla 1
1C1241
1C124100MX Dali
1C124100HX Dali
1C124100YX Stàndard
1C124100ZX
1C1241_OVER LED PS MIDI CROQUIS_800x275.

1. Escullir la referència del tipus de base desitjada substituïnt la X del final pel nº del color.

Exemple: Base senzilla blanca 1C124200Z1

2. Escullir la referènca del Projector F4 seguint les intruccions de la taula superior "Característiques Tècniques" 

Exemple:  Projector F4 1C1240  IRC>90 de 4000K 25W 3390lm 50º tot blanc Driver On/OFF

Ref. 1C12411TDR9E

 

3. Referència final: 1C124200Z1 1C12411TDR1E

1. Escoger la referencia del tipo de base desada sustituyendo la X del final por el nº del color.

Ejemplo: Base senzilla blanca 1C124200Z1


2. Escoger la referencia del Proyector F4 siguiendo las instrucciones de la tabla "Características Técnicas" y 

Ejemplo:  Proyector F4 1C1240  IRC>90 de 4000K 25W 3390lm 50º todo blanco Driver On/OFF

Ref. 1C12411TDR9E

 

3. Referencia final: 1C124200Z1  + 1C12411TDR9E

1c1241_3000x1700_obra.png
bottom of page