1C1241
Guia GF4
1C124200Z
Base BSP
1C124200Y
Base BF4
1C124200M
Base SEF4
0
2
1
9
Mostrar más
Mostrar más
 

1241

Projector
Guia F4
Monofàsica
Trifàsica
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
IP20
Pes
Oem
Driver
Connector
F4
1C1241
Visera
5 anys
Projector OVER MIDI
format per un cos OEM cilíndric compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció unit per mitjà una articulació que permet la orientació a una caixa box rectangular on s' allotja el driver i d' aquí a un connector a guia entre els quals existeix una articulació que permet la rotació del focus, de referència:


1C1241 GF4  amb connector F4 para guia F4

Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Proyector OVER MIDI
formado por un cuerpo OEM cilíndrico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección, unido por medio de una articulación -que permite la orientación- a una caja box rectangular donde se aloja el driver- y de aquí a un conector a guía entre las cualeS existe una articulación que permite la rotación del foco, de referencia:


1C1241 GF4  amb connector F4 para guia F4

Según les características deseadas del Proyector escoja la referència corresponendiente
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More