top of page
Ancla 1

1242

1C1242
Ancla 2
1C1242_750X300.png
Projector OVER MAXI 
format per un cos OEM cilíndric compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció unit per mitjà una articulació que permet la orientació a una caixa box rectangular on s' allotja el driver i d' aquí a un connector a guia entre els quals existeix una articulació que permet la rotació del focus, de referència:


1C1242 GF4  amb connector F4 para guia F4

Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Proyector OVER MAXI 
formado por un cuerpo OEM cilíndrico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección, unido por medio de una articulación -que permite la orientación- a una caja box rectangular donde se aloja el driver- y de aquí a un conector a guía entre las cualeS existe una articulación que permite la rotación del foco, de referencia:

1C1242 GF4  amb connector F4 para guia F4

Según les características deseadas del Proyector escoja la referència corresponendiente
A+
A++
A+
A+

1. Encabezamiento de la referencia: 1C1241


2. Escoger la referencia entrando entrando en la tabla de IRC seleccionando las características del proyector deseado.

Ejemplo: 3640lm 3250K 33W 900mA = TD

3. Escoger la letra del ángulo: G, J o R

Ejemplo: 50º= R


4. Escoger el nombre del Color: 0, 1, 2,

Ejemplo: Blanco = 1


5. Escoger la letra del Driver: E Standar On/Off, D Dimmable y ,L Dali. P

Ejemplo: Standar On/Off = E

Ejemplo de configuración de referencia:
Proyector F4 1C1242  IRC>90 de 3250K 33W 3640lm 50º blanco Driver On/OFF

Ref. 1C1242TDR1E

1. Encapçalament de la referència: 1C1242


2. Triar la Referència entrant a les taules del IRC seleccionant les característiques del projector destijat.

Exemple: 3640lm 3250K 33W 900mA = TD

3. Triar la lletra de l' Angle: G, J o R

Exemple: 50º= R


4. Triar el nombre del Color: 0, 1, 2,

Exemple: Blanc = 1


5. Triar la lletra del Driver: E Stàndard On/Off, D Dimmable, L Dali. 

Exemple: Stàndard On/Off = E


Exemple de configuració de referència
Projector F4 1C1242  IRC>90 de 3250K 33W 3640lm 50º blanc Driver On/OFF

Ref. 1C1242TDR1E

1C1242
1C124200HX Dali
1C124200YX Stàndard
1C124200ZX
1C124200MX Dali
1c1242 550x275.png

1. Escullir la referència del tipus de base desitjada substituïnt la X del final pel nº del color.

Exemple: Base senzilla blanca 1C124200Z1

2. Escullir la referènca del Projector F4 seguint les intruccions de la taula superior "Característiques Tècniques" 

Exemple:  Projector F4 1C1240  IRC>90 de 4000K 25W 3390lm 50º tot blanc Driver On/OFF

Ref. 1C12411TDR9E

 

3. Referència final: 1C124200Z1 1C1242TDR1E

1. Escoger la referencia del tipo de base desada sustituyendo la X del final por el nº del color.

Ejemplo: Base senzilla blanca 1C124200Z1


2. Escoger la referencia del Proyector F4 siguiendo las instrucciones de la tabla "Características Técnicas" y 

Ejemplo:  Proyector F4 1C1240  IRC>90 de 4000K 25W 3390lm 50º todo blanco Driver On/OFF

Ref. 1C12411TDR9E

 

3. Referencia final: 1C124200Z1  + 1C1242TDR1E

Obra_La_Roca_Sant_Sadurní_1000x1200.png
bottom of page