EST
MOD
ORI
AL
Gris
Blanc
Negre
IP20
Gravetat
Diode, lent
reflector i
dissipador
On/Off
Dim
Mòdul OTRACK per a l' estructura FORMAS TOWER TRACK format per un cos OEM semielíptic compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció transparent (opal opcional),, dues anelles frontals que permeten l' orientació del mòdul led interior, un driver on/off, dimmable o dimmable dali.
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
 
Ref. 2/111
Módulo OTRACK para la estructura FORMAS TOWER TRACK formado por un cuerpo OEM semielíptico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección transparente (opal opcional), dos anillas frontales que permiten la orientación del módulo led interior, un driver on/off, dimmable o dimmable dali.
Según las características deseadas del Proyector escójase la referencia correspondiente.
Ref. 2/111
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More

1. Triar les característiques de mòdul Otrack = referència

2/111

2/111 Gris = 10211117

2/111 Blanc = 10211101

2/111 Negre = 102111