top of page
2_111_croquis_1200x300 3.png
Mòdul OTRACK per a l' estructura FORMAS TOWER TRACK format per un cos OEM semielíptic compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció transparent (opal opcional),, dues anelles frontals que permeten l' orientació del mòdul led interior, un driver on/off, dimmable o dimmable dali.
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
 
Ref. 2/111
Módulo OTRACK para la estructura FORMAS TOWER TRACK formado por un cuerpo OEM semielíptico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección transparente (opal opcional), dos anillas frontales que permiten la orientación del módulo led interior, un driver on/off, dimmable o dimmable dali.
Según las características deseadas del Proyector escójase la referencia correspondiente.
Ref. 2/111
A++
A+
A+
A+

1. Triar les característiques de mòdul Otrack = referència

2/111

2/111 Gris = 10211117

2/111 Blanc = 10211101

2/111 Negre = 10211113


2. Triar la Referència entrant a les taules del IRC seleccionant les característiques de l' OEM destijat.

Exemple:  IRC>90 3160lm 3000K 25W 700mA = OE

3. Triar la lletra de l' Angle: B, F o M

Exemple: 40º= N


4. Triar el nombre del Color: 0, 1, 2,

Exemple: Blanc = 1


5. Triar la lletra del Driver: E Stàndard On/Off, D Dimmable, L Dali. 

Exemple: Stàndard On/Off = E


Exemple: Mòdul 2/111 IRC>90 de 3000K 25W 3160lm 40º blanc Driver On/OFF

10211101SN1E 

1. Escoger las características del módulo Otrack = referencia

2/111

2/111 Gris = 10211117

2/111 Blanco = 10211101

2/111 Negro= 10211113


2. Escoger la Referencia entrando entrando en la tabla de IRC seleccionando las características del OEM deseado.

Ejemplo:  IRC>90 3160lm 3000K 25W 700mA = OE

3. Escoger la letra del ángulo: D, H o N

Ejemplo: 40º= N


4. Escoger el nombre del Color: 0, 1, 2,

Ejemplo: Blanco = 1


5. Escoger la letra del Driver: E Standar On/Off, D Dimmable y L Dali. 

Ejemplo: Standar On/Off = E

Ejemplo:  Módulo 2/111 IRC>90 de 3000K 25W 3160lm 40º blanc Driver On/OFF

10211101SN1E

bottom of page