top of page

High power, chromatism and quality

2_112_croquis_1200x300 2.png
Mòdul OTRACK per a l' estructura FORMAS TOWER TRACK format per un cos OEM cilíndric compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció transparent (opal opcional),, dues anelles frontals que permeten l' orientació del mòdul led interior, un driver on/off, dimmable o dimmable dali.
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
 
Ref. 2/112
Módulo OTRACK para la estructura FORMAS TOWER TRACK formado por un cuerpo OEM cilíndric compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección transparente (opal opcional), dos anillas frontales que permiten la orientación del módulo led interior, un driver on/off, dimmable o dimmable dali.
Según las características deseadas del Proyector escójase la referencia correspondiente.
Ref. 2/112
A++
A+
A+
A+

1. Triar les característiques de mòdul Otrack = referència

2/112

2/112 Gris = 10211217

2/112 Blanc = 10211201

2/112 Negre = 10211213


2. Triar la Referència entrant a les taules del IRC seleccionant les característiques de l' OEM destijat.

Exemple:  IRC>90 3860lm 2700K 33W 900mA = OE

3. Triar la lletra de l' Angle: B, F o M

Exemple: 12º= B


4. Triar el nombre del Color: 0, 1, 2,

Exemple: Blanc = 1


5. Triar la lletra del Driver: E Stàndard On/Off, D Dimmable, L Dali. 

Exemple: Stàndard On/Off = E


Exemple: Mòdul 2/112 IRC>90 de 2700K 33W 4550lm 12º blanc Driver On/OFF

10211201OEB1E 

1. Escoger las características del módulo Otrack = referencia

2/112

2/112 Gris = 10211217

2/112 Blanco = 10211201

2/112 Negro = 10211213


2. Escoger la Referencia entrando entrando en la tabla de IRC seleccionando las características del OEM deseado.

Ejemplo:  IRC>90 3860lm 2700K 33W 900mA = OE

3. Escoger la letra del ángulo: B, F o M

Ejemplo: 12º= B


4. Escoger el nombre del Color: 0, 1, 2,

Ejemplo: Blanco = 1


5. Escoger la letra del Driver: E Standar On/Off, D Dimmable y L Dali. 

Ejemplo: Standar On/Off = E

Ejemplo:  Módulo 2/112 IRC>90 de 2700K 33W 4550lm 12º blanc Driver On/OFF

10211201OEB1E 

bottom of page