SUP
3/220
APL
2/220
PNJ
1/220
DIR
Directe
IND
Indirecte
AL
IP20
-
Policarbonat
DIFU PC
2 anys
Fixació 1
Fixació 2
OEM
Abronzat
Or vell
Bany
Bany
Show More
 
Abronzat
Or vell
Bany
Bany
Opcional
Mando a
Distància
opcional
Pulsador
de paret
opcional
>80
>95
4,8W
9,6W
14,4W
19,2W
28,8W
2300K
2700K
3000K
4500K
6000K
SUP
3/217
APL
2/217
PNJ
1/217
DIR
Directe
IND
Indirecte
AL
IP20
-
Opal
Policarbonat
DIFU PC OP
2 anys
Cargols
A regleta
Segons
potència
24VDC
Segons potència 24VDC
Show More
 
SUP
3/218
APL
2/218
PNJ
1/218
DIR
Directe
IND
Indirecte
AL
IP20
-
Policarbonat
DIFU PC
2 anys
Fixació 1
Fixació 2
OEM
Abronzat
Or vell
Bany
Bany
Opcional
Mando a
Distància
opcional
Pulsador
de paret
opcional
>80
>95
4,8W
9,6W
14,4W
19,2W
28,8W
2300K
2700K
3000K
4500K
6000K
Show More