SUP
2/320
APL
2/320
IND
Indirecte
IND
Indirecte
AL
Policarbonat
DIFU PC
IP20
Segons
longitud
Fixació
Grapes
Cargols
Electrificació
Regleta
OEM
2 anys
Abronzat
Or vell
Bany
Bany
Show More
 
Abronzat
Or vell
Bany
Bany
Opcional
Mando a
Distància
opcional
Pulsador
de paret
opcional
>80
>95
4,8W
9,6W
14,4W
19,2W
28,8W
2300K
2700K
3000K
4500K
6000K
SUP
2317
APL
2/317
INDIR
Indirecte
INDIR
Indirecte
AL
DIFU PC OP
Opal
Policarbonat
IP20
Segons
longitud
FIX
Grapes
Cargols
ELE
Regleta
Segons potència 24VDC
Segons
potència
24VDC
2 anys
Show More
 
SUP
3/218
APL
2/218
INDIR
Indirecte
INDIR
Indirecte
AL
DIFU PC
Difusor
Policarbonat
IP20
segons longitud
Fixació
Grapes
Cargols
Electrificació
Regleta
OEM
2 anys
Abronzat
Or vell
Bany
Bany
Opcional
Mando a
Distància
opcional
Pulsador
de paret
opcional
>80
>95
4,8W
9,6W
14,4W
19,2W
28,8W
2300K
2700K
3000K
4500K
6000K
Show More