239

240

9/239
Guia GF2
16/239
Guia GF4
9/240
Base BSP
25/239
Base BF4
20/239
Base BSE
27/239
Base SEF4
10/239
Pinça PIN
Mostrar más
Gz10 Gu10
230V
Mostrar más
 
Projector
Guia F2
9/239
Guia F4
16/239
Orientable
Metàl·lic
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Connector
F2
9/239
Connector
F4
16/239
2 anys
Par16
Gu/Gz10
Pes
Projector CONUS format per un cos tronc conoidal, un connector per a guia i una ròtula que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, acabado blanco, negro y gris, de referència:
 
9/239 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/239 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector CONUS formado por un cuerpo tronco conoidal, un conector para guia y una rótula que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, acabado gris, blanco y negro, de referencia:
 
9/239 con conector F2 para GF2 Guía F2
16/239 con conector F4 para GF4 Guía F4
 
Projector
PRO
Superfície
BSP
Aplic
APL
9/200
Orientable
ORI
Metàl·lic
MET
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
BSP
Base Sostre Paret
9/214
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
25/213
2 anys
Par16
Gu/Gz10
230V
Pes
285g.
Projector CONUS format per un cos tronc conoidal, una base per anar a sostre o paret i una ròtula que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, acabat gris, blanc i negre, de referència:
 
9/240 BSP Base Sostre Paret
25/239 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector CONUS formado por un cuerpo tronco conoidal, una base para techo y pared y una rótula que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, acabado gris, blanco y negro, de referencia: 
 
9/240 BSP Base Techo Pared
25/239 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
 
Projector
PRJ
Encastable
ENC
20/239
Orientable
ORI
Metàl·lic
MET
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Fixació
Molles
BSE
Base Sostre
Encastable
20/239
BSEF4
Base Sostre
Encast. F4
27/239
2 anys
Par16
Gu/Gz10
230V
Pes
285g
Encastable CONUS format per un cos tronc conoidal, una base encastable per anar a fals sostre i una ròtula que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, acabat gris, blanc i negre, de referència:
 
20/239  BSE Base Sostre Encastable
27/239 BSEF4 Base Sostre Encastable F4 Projector F4
Empotrable CONUS formado por un cuerpo tronco conoidal, una base empotrable para falso techo y una rótula que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, acabado gris, blanco y negro, de referencia: 
 
20/239 BSE Base Techo Empotrable
27/239 BSEF4 Base Techo Empotrable F4 Proyector F4
 
Projector
PRJ
Pinça
PIN
10/239
Orientable
ORI
Metàl·lic
MET
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Par16
Gu/Gz10
230V
PIN
Pinça
10/239
Pes
300g.
2 anys
Pinça CONUS format per un cos tronc conoidal, una pinça i una ròtula que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, acabat gris, blanc i negre, de referència:
 
10/239 PIN Pinza
Pinza CONUS formado por un cuerpo tronco conoidal, una pinza y una rótula que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, acabado gris, blanco y negro, de referencia: 
 
10/239 PIN Pinza