top of page

239

240

9/239 16/239
16_239_900x450 1.png
9_239_100x100.png
9_239 16_239 croquis_750x150.png
Projector CONUS format per un cos tronc conoidal, un connector per a guia i una ròtula que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, acabado blanco, negro y gris, de referència:
 
9/239 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/239 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector CONUS formado por un cuerpo tronco conoidal, un conector para guia y una rótula que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, acabado gris, blanco y negro, de referencia:
 
9/239 con conector F2 para GF2 Guía F2
16/239 con conector F4 para GF4 Guía F4
9/240 25/239
9_240_125x225.png
9_240_200x300.png
9_240_500x250.png
9-200 500x800.png
Projector CONUS format per un cos tronc conoidal, una base per anar a sostre o paret i una ròtula que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, acabat gris, blanc i negre, de referència:
 
9/240 BSP Base Sostre Paret
25/239 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector CONUS formado por un cuerpo tronco conoidal, una base para techo y pared y una rótula que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, acabado gris, blanco y negro, de referencia: 
 
9/240 BSP Base Techo Pared
25/239 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
20/239 27/239
20_239_125x200.png
20_239 400x275.png
20_239_croquis_500x250.png
Encastable CONUS format per un cos tronc conoidal, una base encastable per anar a fals sostre i una ròtula que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, acabat gris, blanc i negre, de referència:
 
20/239  BSE Base Sostre Encastable
27/239 BSEF4 Base Sostre Encastable F4 Projector F4
Empotrable CONUS formado por un cuerpo tronco conoidal, una base empotrable para falso techo y una rótula que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, acabado gris, blanco y negro, de referencia: 
 
20/239 BSE Base Techo Empotrable
27/239 BSEF4 Base Techo Empotrable F4 Proyector F4
10/239
10_239 400x400.png
10_239 550x250.png
Pinça CONUS format per un cos tronc conoidal, una pinça i una ròtula que permet la rotació i l' orientació del focus, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, acabat gris, blanc i negre, de referència:
 
10/239 PIN Pinza
Pinza CONUS formado por un cuerpo tronco conoidal, una pinza y una rótula que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, acabado gris, blanco y negro, de referencia: 
 
10/239 PIN Pinza
bottom of page