top of page

248

247

9/247 16/247
16_247_1000X350.png
9_247_16-247_ESBELT_1000x200.png
Projector ESBELT II 
format per una anella, un braç articulat que permeten la rotació i l' orientació d' una làmpada Ar111 G53  12V, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un connector a guia, de referència:
9/247 GF2 amb connector F2 para guia F2.
16/247 GF4  amb connector F4 para guia F4.
Proyector ESBELT II
formado por un aro, un brazo articulado que permite la rotación y la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una caja box rectangular donde se aloja el driver, i un conector a guía, de referencia:
9/247 GF2  con conector F2 para guía F2
16/247 GF4 con conector F4 para guía F4.
9/248
15_248 CROQUIS.png
9_248_65x250.png
Projector de Superfície ESBELT II 
format per una anella, un braç articulat que permeten la rotació i l' orientació d' una làmpada Ar111 G53  12V, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i una base per a sostre, de referència:
9/248 BSP Base Sostre Paret  
25/247 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie ESBELT II 
formado por un aro, un brazo articulado que permite la rotación y la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una caja box rectangular donde se aloja el driver, i una base a guía, de referencia:
9/248 BSP Base Sostre Paret.
25/247 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
27/247
27_247_400x400.png
9_247_16-247_ESBELT_100x150.png
Projector encastable ESBELT II 
format per una anella, un braç articulat que permeten la rotació i l' orientació d' una làmpada Ar111 G53  12V, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i una base encastable F4 per a projector F4 per a sostre, de referència:
 
27/247 BSEF4 Base Sostre Encastable F4 Projector F4
Proyector empotrable ESBELT II 
formado por un aro, un brazo articulado que permite la rotación y la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una caja box rectangular donde se aloja el driver, i una base empotrable F4 para proyector F4, de referencia:
 
27/247 BSEF4 Base Techo Empotrable F4 Proyector F4
bottom of page