337

338

9/337
Guia GF2
16/337
Guia GF4
11/337
Guia GF2P
Penjant
22/337
Guia GF4P
Penjant
9/338
Base BSP
1/337
Base BSP
Penjant
3/337
Base BSF
Penjant
25/337
Base BF4
20/337
Base BSE
26/337
Base BSE
Penjant
GZ10
Mostrar más
Mostrar más
 
27/337
Base SEF4
10/337
Pinça PIN
Mostrar más
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Guia F2
Monofàsica
Guia F4
Monofàsica
Trifàsica
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Par16
Gu/Gz10
230V
Connector
F2
9/337
Connector
F4
16/337
Pes
2 anys
Projector QUARS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, un connector per a guia i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, amb un deslliçador que permet ajustar una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/337 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/337 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector QUARS
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, un conector para guía y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y una pestaña que permite ajusta una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/337 con conector F2 para GF2 Guía F2
16/337 con conector F4 para GF4 Guía F4
 
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Superfície
BSP
Aplic
BSP
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Par16
Gu10/Gz10
230V
BSP
Base Sostre Paret
9/338
BSPF4
Bas Sostre
Superf. F4
25/337
Pes
2 anys
Projector de Superfície QUARS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una base quadrada per a sostre i/o paret i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, i un deslliçador que ajusta una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/338 BSP Base Sostre Paret
25/337 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie QUARS
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, una base cuadrada para techo y/o pared, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y un deslizador que  ajusta una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/338 BSP Base Techo Pared
25/337 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
 
Projector
Encastable
Orientable
Alumini
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Par16
Gu/Gz10
Molles
BSE
Base Sostre
Encastable
20/337
BSEF4
Base Sostre
Encast. F4
27/337
Pes
2 anys
Encastable QUARS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una base rodona per a fals sostre, una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, i un deslliçador que ajusta una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
20/337 BSE Base Sostre Encastable
27/337 BSF4 Base Sostre Encastable F4 Projector F4
Empotrable QUARS
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, una base cuadrada para techo y/o pared, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y un deslizador que  ajusta una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
20/337 BSE Base Techo Empootrable
27/337 BSF4 Base Techo Empotrable F4 Proyector F4
 
Projector
PRJ
Penjant
PNJ
Orientable
ORI
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
BSP
Base Sostre Penjant
1/337
FSP
Floró Sostre Penjant
3/337
PGF2
Connector F2 Penjant
11/337
PGF4
Connector F4 Penjant 22/337
Par16
Gu/Gz10
230V
Pes
2 anys
Penjant QUARS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una base quadrada per a sostre, una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, cable de tefló i un deslliçador que ajusta una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
1/337 BSPe Base Sostre Penjant
3/337 FSPe Floró Sostre Penjant
11/337 PGF2 Connector F2 Projector Penjant per a Guia F2
22/337 PGF4 Connector F4 Projector Penjant per a Guia F4
Colgante QUARS
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, una base cuadrada para techo y/o pared, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y un deslizador que  ajusta una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
1/337 BSPe Base Techo Penjant
3/337 FSPe Florón Techo Colgante
11/337 PGF2 Conector F2 Proyector Colgante para Guía F2
22/337 PGF4 Conector F4 Proyector Colgante para Guía F4
 
Projector
PRJ
Pinça
PIN
Orientable
ORI
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
Par16
Gu/Gz10
230V
PIN
Pinça
2 anys
Pinça QUARS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una pinça, cable de tefló d' 1.00m amb interruptor, forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus i una peça lliscadora lateral que permet ajustar una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
10/337 PIN Pinça
Pinza QUARS 
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, una pinza, cable de teflón con interruptor, una horquilla que permite  la orientación del foco, y un pieza deslizadora que permite el ajuste de una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
10/337 PIN Pinza