top of page

337

338

9/337 16/337
16_337_900x500.jpg
16_337_300x275.png
9_337 16_337_700x150.png
Projector QUARS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, un connector per a guia i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, amb un deslliçador que permet ajustar una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/337 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/337 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector QUARS
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, un conector para guía y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y una pestaña que permite ajusta una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/337 con conector F2 para GF2 Guía F2
16/337 con conector F4 para GF4 Guía F4
9/338 25/337
9_338_obra_bar_restaurante_chipo_barcelo
9_338_150x200 5.png
9_338 _600x200.png
Projector de Superfície QUARS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una base quadrada per a sostre i/o paret i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, i un deslliçador que ajusta una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/338 BSP Base Sostre Paret
25/337 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie QUARS
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, una base cuadrada para techo y/o pared, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y un deslizador que  ajusta una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/338 BSP Base Techo Pared
25/337 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
20/337 27/337
20_337_225x225.png
20_337_550x125.png
Encastable QUARS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una base rodona per a fals sostre, una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, i un deslliçador que ajusta una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
20/337 BSE Base Sostre Encastable
27/337 BSF4 Base Sostre Encastable F4 Projector F4
Empotrable QUARS
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, una base cuadrada para techo y/o pared, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y un deslizador que  ajusta una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
20/337 BSE Base Techo Empootrable
27/337 BSF4 Base Techo Empotrable F4 Proyector F4
1/337 3/337 11/337 22/337 26/337
1_337_200x600.png
1_337_150x300.png
1_337_300x400.png
Penjant QUARS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una base quadrada per a sostre, una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, cable de tefló i un deslliçador que ajusta una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
1/337 BSPe Base Sostre Penjant
3/337 FSPe Floró Sostre Penjant
11/337 PGF2 Connector F2 Projector Penjant per a Guia F2
22/337 PGF4 Connector F4 Projector Penjant per a Guia F4
Colgante QUARS
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, una base cuadrada para techo y/o pared, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y un deslizador que  ajusta una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
1/337 BSPe Base Techo Penjant
3/337 FSPe Florón Techo Colgante
11/337 PGF2 Conector F2 Proyector Colgante para Guía F2
22/337 PGF4 Conector F4 Proyector Colgante para Guía F4
1_337_260x1000.png
10/337
10_337_1200x400.png
10_337_375x200.png
Pinça QUARS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una pinça, cable de tefló d' 1.00m amb interruptor, forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus i una peça lliscadora lateral que permet ajustar una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
10/337 PIN Pinça
Pinza QUARS 
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, una pinza, cable de teflón con interruptor, una horquilla que permite  la orientación del foco, y un pieza deslizadora que permite el ajuste de una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
10/337 PIN Pinza
30_337_060m_1000x1200.png
30_337_090m_1000x1200.png
30_337_120m_1600x1200.png
bottom of page