9/361
Guia GF2
16/361
Guia GF4
9/362
Base BSP
25/361
Base BF4
20/361
Base BSE
27/361
Base SEF4
10/361
Pinça PIN
Mostrar más
GZ10
Mostrar más
 

362

361

Projector
Guia F2
9/361
Guia F4
16/361
Orientable
Alumini
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Par16
Gu/Gz10
Connector
F2
9/361
Connector
F4
16/361
Pes
2 anys
Projector MINI CYLIN format per un cos cilíndric, un connector per a guia i una forquilla que permet l' orientació i la rotació, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/361 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/361 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector MINI CYLIN formado por un cuerpo cilíndrico, un conector para guia y una horquilla que permite la orientación y la rotación, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/361 con conector F2 para GF2 Guia F2
9/361 con conector F4 para GF4 Guia F4
 
Projector
Superfície
Aplic
Orientable
Alumini
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Par16
Gu/Gz10
BSP
Base Sostre Paret
9/362
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
24/361
Pes
2 anys
Projector de Superfície MINI CYLIN format per un cos cilíndric, una base per a sostre i/o paret i una forquilla que permet l' orientació i la rotació, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/362 BSP Base Sostre Paret
25/361 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie MINI CYLIN  formado por un cuerpo cilíndrico, una base para techo y/o pared y una horquilla que permite la orientación y la rotación, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/362 BSP Base Techo Pared
25/361 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
 
Projector
Encastable
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
IP20
Par16
Gu/Gz10
Molles
BSE
Base Sostre
Encastable
20/361
BSEF4
Base Sostre
Encast. F4
27/361
Pes
2 anys
Empotrable MINI CYILIN formado por un cuerpo cilíndrico, una base para falso techo y una horquilla que permite la orientación y la rotación, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
20/361 BSE Base Sostre Encastable
27/361 BSEF4 Base Techo Empotrable para Proyector F4
Encastable MINI CYILIN format per un cos cilíndric, una base per a fals sostre i una forquilla que permet l' orientació i la rotació, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
20/361 BSE Base Sostre Encastable
27/361 BSEF4 Base Sostre Encastable per a Projector F4
 
Projector
Pinça
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
IP20
Pes
Par16 GZ10
2 anys
PIN
Pinça
20/361
Pinça MINI CYLIN format per un cos cilíndric, una pinça, i una forquilla que permet la rotació i l' orientació, cable tefón de 1.00m amb interruptor, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
10/361 PIN Pinça
Pinza MINI CYLIN formado por un cuerpo cilíndrico, una pinza, cable de teflón y una horquilla que permite la orientación y la rotación, cable con interruptor, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
10/361 PIN Pinza