top of page
5_420 500x120.png
Llum de Superfície MINI SQUARE
per a sostre format per un volum prismàtic quadrat de dues anelles que permeten l' orientació d' una  làmpada led Gu/Gz10 230V, un pla horitzontal interior que permet la ventilació per convecció i on s' allotja la regleta de connexió elèctica. Acabat gris, blanc i negre. 
Luz de Superficie MINI SQUARE
para techo formado por un volum prismático cuadrado de dos aros que permiten la orientación de una lámpara led Gu/Gz10 230V, un pla horitzontal interior que permite la ventilación per convección y donde se halla la regleta de conexión elèctrica. Acabado gris, blanco y negro. 
bottom of page