top of page

431

432

9/431 16/431
Projector Guia VERSUS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, un connector per a guia i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, I un deslliçador lateral que permet ajustar una làmpada led E27 230V, de referència:
9/431 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/431 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector Guía VERSUS 
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, un conector para guía y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y una pestaña que permite ajustar una lámpara led E27 230V, de referencia:
9/431 con conector F2 para GF2 Guía F2
16/431 con conector F4 para GF4 Guía F4
9_431_croquis_1200x200.png
16_431_900x500 2.png
16_431_300x250.png
9/432 10/431 26/431
9_432 250x300.png
9_432 1200x300.png
Projector de Superfície VERSUS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una base per a sostre i/o paret, una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, I un deslliçador lateral que permet ajustar una làmpada led E27 230V, de referència:
9/432 BSP Base Sostre Paret  
25/431 BSF4 Base Sostre per a Projector F4
Proyector de Superficie VERSUS 
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, un conector para guía y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y una pestaña que permite ajustar una lámpara led E27 230V, de referencia:
9/432 con conector F2 para GF2 Guía F2
25/431 con conector F4 para GF4 Guía F4
1/431 11/431 22/431 26/431
1_431_250X450.png
obra_bar_restaurante_chipo_barcelona_120
1_431_400x200.png
Penjant VERSUS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una base per a sostre i/o paret, cable de tefló una forquilla que permet l' orientació del focus, un deslliçador lateral que permet ajustar una làmpada led E27 230V, de referència:
1/431 BSPe Base Sostre Penjant
3/431 FSP Floró Sostre Penjant
11/431 PGF2 Connector F2 Projector Penjant per a Guia F2
22/431 PGF4 Connector F4 Projector Penjant per a Guia F4
Colgante VERSUS  
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, una base para techo, cable de teflón y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y una pestaña que permite ajustar una lámpara led E27 230V, de referencia:
1/431BSP Base Techo Pared
3/431 FSP Florón Techo Colgante
11/431 PGF2 Conector F2 Proyector Colgante para Guía F2
22/431 PGF4 Conector F4 Proyector Colgante para Guía F4 
1_431_100x600.png
27/431
27_431_900x200.png
Projector Encastable VERSUS
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, un connector F4, una base encastable F4 per a fals sostre, una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, I un deslliçador lateral que permet ajustar una làmpada led E27 230V, de referència:
27/431 BSEF4 amb conector F4 per a base encastable F4
Proyector Empotrable VERSUS 
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, un conector F4, una base empotrable F4 para falso techo, una una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y una pestaña que permite ajustar una lámpara led E27 230V, de referencia:
27/431 BSEF4 con conector F4 para base empotrable F4 
bottom of page