Mostrar más
 
9/431
Guia GF2
16/431
Guia GF4
11/431
Guia GF2P
Penjant
22/431
Guia GF4P
Penjant
9/432
Base BSP
1/431
Base BSP
Penjant
3/431
Base BSF
Penjant
25/431
Base BF4
27/431
Base BSEF4
Encastable
E27
E27
E27
E27
E27
E27
E27
Mostrar más

431

432

Dades Tècniques
Par30 E27
7/159
Mostrar más
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Guia F2
GF2
Monofàsica
Guia F4
GF4
Trifàsica
Monofàsica
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Connector
F4
16/431
Connector
F2
9/431
2 anys
Par20
E27
Par30
E27
Par38
E27
R63
E27
A60
E27
A80
E27
A95
E27
A125
E27
Pes
Projector Guia VERSUS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, un connector per a guia i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, I un deslliçador lateral que permet ajustar una làmpada led E27 230V, de referència:
9/431 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/431 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector Guía VERSUS 
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, un conector para guía y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y una pestaña que permite ajustar una lámpara led E27 230V, de referencia:
9/431 con conector F2 para GF2 Guía F2
16/431 con conector F4 para GF4 Guía F4
 
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Superfície
SUP
BSP
Aplic
APL
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
BSP
Base Sostre Paret
9/432
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
25/431
2 anys
Par20
E27
Par30
E27
Par38
E27
A80
E27
A95
E27
A125
E27
Pes
Projector de Superfície VERSUS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una base per a sostre i/o paret, una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, I un deslliçador lateral que permet ajustar una làmpada led E27 230V, de referència:
9/432 BSP Base Sostre Paret  
25/431 BSF4 Base Sostre per a Projector F4
Proyector de Superficie VERSUS 
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, un conector para guía y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y una pestaña que permite ajustar una lámpara led E27 230V, de referencia:
9/432 con conector F2 para GF2 Guía F2
25/431 con conector F4 para GF4 Guía F4
 
Projector
PRJ
Penjant
PNJ
Orientable
ORI
Alumini
AL
Abs
ABS
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
BSP
Base Sostre Penjant
1/431
FSP
Floró Sostre Penjant
3/431
2 anys
PGF2
Connector F2 Penjant
11/431
PGF4
Connector F4 Penjant 22/431
Par30
E27
Par38
E27
A80
E27
A95
E27
A125
E27
Pes
Penjant VERSUS 
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, una base per a sostre i/o paret, cable de tefló una forquilla que permet l' orientació del focus, un deslliçador lateral que permet ajustar una làmpada led E27 230V, de referència:
1/431 BSPe Base Sostre Penjant
3/431 FSP Floró Sostre Penjant
11/431 PGF2 Connector F2 Projector Penjant per a Guia F2
22/431 PGF4 Connector F4 Projector Penjant per a Guia F4
Colgante VERSUS  
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, una base para techo, cable de teflón y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y una pestaña que permite ajustar una lámpara led E27 230V, de referencia:
1/431BSP Base Techo Pared
3/431 FSP Florón Techo Colgante
11/431 PGF2 Conector F2 Proyector Colgante para Guía F2
22/431 PGF4 Conector F4 Proyector Colgante para Guía F4 
 
Projector
PRJ
Encastable
ENC
Orientable
ORI
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
AL
Abs
ABS
Protecció
IP20
Pes
BSEF4
Base Sostre
Encast. F4
27/431
2 anys
Par30
E27
Par38
E27
A80
E27
A95
E27
A125
E27
Projector Encastable VERSUS
format per un cos prismàtic rectangular de secció quadrada, un connector F4, una base encastable F4 per a fals sostre, una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, I un deslliçador lateral que permet ajustar una làmpada led E27 230V, de referència:
27/431 BSEF4 amb conector F4 per a base encastable F4
Proyector Empotrable VERSUS 
formado por un cuerpo prismático rectangular de sección cuadrada, un conector F4, una base empotrable F4 para falso techo, una una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco y una pestaña que permite ajustar una lámpara led E27 230V, de referencia:
27/431 BSEF4 con conector F4 para base empotrable F4