9/47
Guia GF2
16/47
Guia GF4
9/48
Base BSP
1/47
BSB
Base Superf
Box Penjant
Mostrar más
 
G53
Mostrar más

47

48

Projector
Guia F2
Monofàsica
Guia F4
Monofàsica
Trifàsica
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
IP20
Pes
Connector
F2
9/47
Connector
F4
16/47
Driver
12V
Ar111
G53 12V
2 anys
Projector VICTÒRIA format per dues anelles que permeten la orientació d' una làmpada Ar111 G53 12V, unA forquilla que permeten la rotació i l' orientació del projector, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un connector a guia, de referència:
9/47 GF2 amb connector F2 para guia F2.
16/47 GF4  amb connector F4 para guia F4.
Proyector VICTORIA formado por dos aros que permiten la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la rotación y la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una caja box rectangular donde se aloja el driver, i un conector a guía, de referencia:
9/47 GF2  con conector F2 para guía F2
16/47 GF4 con conector F4 para guía F4.
 
Projector
Superfície
Aplic
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
Driver
On/Off
Dimm
Ar111
G53 12V
IP20
BSB
Base Superf
Box
9/101
Pes
2 anys
Proyector de Superficie VICTORIA formado por dos aros que permiten la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, una caja box rectangular donde se aloja el driver, y un conector a guía, de referencia:
9/48 BSP Base Sostre Paret.
25/47 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Projector de Superfície VICTÒRIA format per dues anelles que permeten la orientació d' una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla que permeten la rotació i l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un connector a guia, de referència:
9/48 BSP Base Sostre Paret  
25/47 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
 
Projector
Penjant
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
IP20
Pes
Driver
On/Off
Dimm
Ar111
G53 12V
BSB
Base Superf
Sostre Box
1/47
2 anys
Penjant VICTÒRIA format per dues anelles que permeten l' orientació d' una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un cable de tefló:
1/47 BSB Base Superficie Box
Colgante VICTORIA formado por dos aros que permiten la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla, una caja box rectangular donde se aloja el driver, y un cable de teflón, de referencia:
1/47 BSB Base Superficie Box