top of page

47

48

9/47 16/47
16_47_500X375.png
9_47 16_47_1150x250.png
Projector VICTÒRIA 
format per dues anelles que permeten la orientació d' una làmpada Ar111 G53 12V, unA forquilla que permeten la rotació i l' orientació del projector, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un connector a guia, de referència:
9/47 GF2 amb connector F2 per a guia F2.
16/47 GF4  amb connector F4 per a guia F4.
Proyector VICTORIA
formado por dos aros que permiten la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la rotación y la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una caja box rectangular donde se aloja el driver, i un conector a guía, de referencia:
9/47 GF2  con conector F2 para guía F2
16/47 GF4 con conector F4 para guía F4.
9/48
9_48_250x200.png
9_48_325X375.png
9_48_1000x300.png
Projector de Superfície VICTÒRIA 
format per dues anelles que permeten la orientació d' una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla que permeten la rotació i l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un connector a guia, de referència:
9/48 BSP Base Sostre Paret  
25/47 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie VICTORIA
formado por dos aros que permiten la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, una caja box rectangular donde se aloja el driver, y un conector a guía, de referencia:
9/48 BSP Base Sostre Paret.
25/47 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
1/47
1_47_300X650.png
1_47_150x250.png
1_47_400x900.png
1_47_850x200.png
Projector Penjant VICTÒRIA 
format per dues anelles que permeten l' orientació d' una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un cable de tefló:
1/47 BSB Base Superficie Box
Proyector Colgante VICTORIA 
formado por dos aros que permiten la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla, una caja box rectangular donde se aloja el driver, y un cable de teflón, de referencia:
1/47 BSB Base Superficie Box
1_47_150x700.png
bottom of page