top of page

469

470

9/469 16/469
2
Projector Guia RINGS
format per dues anelles que permeten la orientació d' una làmpada Ar111 G53 12v, una forquilla que permeten la rotació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver dimmable i un connector a guia de referència:

9/469 GF2 amb connector F2 per a guia F2.
16/469 GF4  amb connector F4 per a guia F4

Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Proyector Guía RINGS
formado por dos aros que permiten la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, una caja rectangular donde se aloja el driver dimmable y un connector a guía, de referencia:

9/471 GF2 amb connector F2 para guia F2.
16/471 GF4  amb connector F4 para guia F4

Según las características deseades del Proyector escoja la referencia corresponendiente.
9/470
9_470_1500x1000_il·luminat.png
Projector de Superfície Rings
format perdues anelles que permeten l' orientació d' una làmpada Ar111 G53 12V, una forquilla que permeten la rotació i una caixa box rectangular on s' allotja el driver dimmable una base a sostre o paret, de referència:

9/470 BSP Base Superfície Sostre Paret

10947001 Blanc. Dim fase inicial i tall de fase
10947050 Blanc. Dim final de fase
10947017 Gris. Dim fase inicial i tall de fase
10947057 Gris. Dim final de fase
10947013 Negre. Dim fase inicial i tall de fase
10947053 Negre. Dim final de fase
Proyector de Superficie Rings
formado por dos aros que permiten la orientación de una lámpara Ar111 G53 12V, una horquilla que permite la rotación del foco, una caja rectangular donde se aloja el driver dimmable de referència:

9/470 BSP Base Superfície Techo Pared

10947001 Blanc. Dim fase inicial y corte de fase
10947050 Blanc. Dim final de fase
10947017 Gris. Dim fase inicial y corte de fase
10947057 Gris. Dim final de fase
10947013 Negre. Dim fase inicial y corte de fase
10947053 Negre. Dim final de fase
bottom of page