Superfície
Aplic
Àmbit
Àmbit
Àmbit
Alumini
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Pes
1.500g
Fixació
Cargols
Reflector
OEM
2 anys
450lm