Superfície
SUP
Àmbit
DIR
Basculant
BAS
60º
Colors
COL
Protecció
IP20
Pes
331g
Cargols
FIX
Ventilació
VNT
Par16
Gu/Gz10
220-240V
Garantia
2 anys
Blanc
5/39 bis
10503950
Negre
5/39 bis
10503953
Gris
5/39 bis
10503957
Òxid
5/39 bis
10503977
Downlight de Superfície 
PAR CYLIN ORIENT 91R

format per dos volums, l' un cilíndric que permet la basculació de l' altre, una mitja esfera que allotja una  làmpada led Par16 Gu/Gz10 220-240V, i quatre ranures laterals que permeten una excelent ventilació. Acabat en blanc, negre, gris i òxid.
 
Downlight de Superficie
PAR CYLIN ORIENT 91R

formado por dos volúmenes, uno cilíndrico que permite la basculación del otro, una media esfera que alberga
una  lámpara led Par16 Gu/Gz10 220-240V y cuatro ranuras laterales que permite una excelente ventilación. Acabado en blanco, negro, gris i óxido.