top of page
Llum de Superfície MINI SQUARE
per a sostre format per un volum prismàtic quadrat de dues anelles que permeten l' orientació d' una  làmpada led Gx/Gy5,3 12V, un pla horitzontal interior que permet la ventilació per convecció i on s' allotja la regleta de connexió elèctica i un driver auxiliar a sostre on/off, dim o dali .
Luminaria de Superficie MINI SQUARE
para techo formado por un volum prismático cuadrado de dos aros que permiten la orientación de una lámpara led Gx/Gy5,3 12V, un plano horitzontal interior que permite la ventilación por convección y donde se halla la regleta de conexión elèctrica, y un driver auxiliar on/off, dim o dali, en techo. 
bottom of page