ENC
FIX
MET
Gris
Blanc
Negre
IP20
1.485g
Molles
diode, lent
reflector i
dissipador
On/Off
Dimm
Dali
Ø125mm
Encastable ARFIX SUPER POWER 155M2 
format per una anella metàl·lica rodona amb fixació per molles, cos OEM semielíptic compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció I  un driver on/off, dimmable o dimmable dali.
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent. Ref. 5/88 bis4
Empotrable ARFIX SUPER POWER 155M2 
formado por un aro redondo metálico, un cuerpo OEM semielíptico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección, y un driver on/off, dimmable o dimmable dali.
Según las características deseadas del Proyector escójase la referencia correspondiente. Ref. 5/88 bis4
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More