top of page
Encastable ARFIX SUPER POWER 155M2 
format per una anella metàl·lica rodona amb fixació per molles, cos OEM semielíptic compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció I  un driver on/off, dimmable o dimmable dali.
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent. Ref. 5/88 bis4
Empotrable ARFIX SUPER POWER 155M2 
formado por un aro redondo metálico, un cuerpo OEM semielíptico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección, y un driver on/off, dimmable o dimmable dali.
Según las características deseadas del Proyector escójase la referencia correspondiente. Ref. 5/88 bis4
A+
A+
A+
A++

1. Triar tipus de projector = referència

5/88 bis4

5/88 Gris = 10508817

5/88 Blanc = 10508801

5/88 Negre = 10508813


2. Triar la Referència entrant a les taules del IRC seleccionant les característiques del projector destijat.

Exemple:  IRC>90 3860lm 2700K 33W 900mA = OE

3. Triar la lletra de l' Angle: B, J o R

Exemple: 12º= B


4. Triar el nombre del Color: 0, 1, 2,

Exemple: Blanc = 1


5. Triar la lletra del Driver: E Stàndard On/Off, D Dimmable, L Dali. 

Exemple: Stàndard On/Off = E


Exemple: Encastable 5/88 bis4 IRC>90 de 2700K 33W 4550lm 12º blanc Driver On/OFF

10508801OEB1E 

1. Escoger tipo de proyector = referencia

5/88 bis4

5/88 Gris = 10508817

5/88 Blanco = 10508801

5/88 Negro = 10508813


2. Escoger la referencia entrando entrando en la tabla de IRC seleccionando las características del proyector deseado.

Ejemplo:  IRC>90 3860lm 2700K 33W 900mA = OE

3. Escoger la letra del ángulo: B, J o R

Ejemplo: 12º= B


4. Escoger el nombre del Color: 0, 1, 2,

Ejemplo:: Blanco = 1


5. Escoger la letra del Driver: E Standar On/Off, D Dimmable y L Dali. 

Ejemplo: Standar On/Off = E

Ejemplo: Empotrable 5/88 bis4 IRC>90 de 2700K 33W 4550lm 12º blanc Driver On/OFF

10508801OEB1E 

bottom of page