Mostrar más
9/55
Guia GF2
16/55
Guia GF4
9/56
Base BSP
25/55
Base BSF4
20/55
Base BSE
27/55
Base BSEF4
10/55
Pinça PIN
Mostrar más
GZ10
Mostrar más
 

55

56

Projector
Guia F2
9/55
Guia F4
16/55
Orientable
Alumini
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Par16
Gu/Gz10
Connector
F2
9/55
Connector
F4
16/55
Pes
2 anys
 
Projector MEDITERRANI format per un cos cilíndric, un connector per a guia i una forquilla que permet l' orientació i la rotació, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/55 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/55 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector MEDITERRANI formado por un cuerpo cilíndrico, un conector para guia y una horquilla que permite la orientación y la rotación, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/55 con conector F2 para GF2 Guia F2
9/55 con conector F4 para GF4 Guia F4
Projector
Superfície
Aplic
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
IP20
Par16
Gu/Gz10
BSP
Base Sostre Paret
9/56
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
25/55
Pes
2 anys
Projector de Superfície MEDITERRANI format per un cos cilíndric, una base per a sostre i/o paret i una forquilla que permet l' orientació i la rotació, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/55 BSP Base Sostre Paret
25/55 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie MEDITERRANI formado por un cuerpo cilíndrico, una base para techo y/o pared y una horquilla que permite la orientación y la rotación, para una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/55 BSP Base Techo Pared
25/55 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
 
Projector
Encastable
Orientable
Alumini
Colors
Gris
Blanc
Negre
IP20
Par16
Gu/Gz10
Molles
BSE
Base Sostre
Encastable
20/55
BSEF4
Base Sostre
Encast. F4
27/55
Pes
2 anys
Encastable MEDITERRANI format per un cos cilíndric, una base per a fals sostre i una forquilla que permet l' orientació i la rotació, per a una làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
20/55 BSE Base Sostre Encastable
27/55 BSEF4 Base Sostre Encastable per a Projector F4
Empotrable MEDITERRANI formado por un cuerpo cilíndrico, una base para falso techo y una horquilla que permite la orientación y la rotación, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
20/55 BSE Base Sostre Encastable
27/55 BSEF4 Base Techo Empotrable para Proyector F4