Mostrar más
 
9/97
Guia GF2
16/97
Guia GF4
11/97
Guia GF2P
Penjant
22/97
Guia GF4P
Penjant
9/98
Base BSP
1/97
Base BSP
Penjant
3/97
Base BSF
Penjant
24/97
Base BF4
20/97
Base BSE
26/97
Base BSE
Penjant

97

98

Projector
PRJ
Orientable
ORI
Guia F2
GF2
Monofàsica
Guia F4
GF4
Trifàsica
Monofàsica
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
Par30
E27
2 anys
Connector
F2
9/97
Connector
F4
16/97
Projector Guia SPOT IV 
format per un cilindre, una forquilla i un connector per a guia, per a una làmpada led Par30 E27 230V, orientable per mitjà de dos cargols laterals i rotable per mitjà de cargol central, acabat gris, blanc i negre, de referència:
9/97 GF2 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/97 GF4 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector Guía SPOT V 
formado por un cilindro, una horquilla y un conector para guía, para una lámpara led Par30 E27 230V, orientable por medio de  dos tornillos decorativos laterales, y rotable por medio de tornillo central, acabado gris, blanco y negro, de ref.erencia:
9/97 GF2 con conector F2 para guía F2
16/97 GF4 con conector F4 para guía F4
 
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Superfície
SUP
BSP
Aplic
APL
BSP
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
Par30
E27
2 anys
BSP
Base Sostre Paret
9/97
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
25/97
Projector de Superfície SPOT IV 
format per un cilindre, una forquilla i una base per a sostre i/o paret, per a una làmpada led Par30 E27 230V, orientable per mitjà de dos cargols laterals i rotable per mitjà de cargol central, acabat gris, blanc i negre, de referencia:
9/98 BSP Base Sostre Paret
25/97 BSF4 Base Sostre Paret per a Projector F4
Proyector de Superficie SPOT IV 
formado por un cilindro, una horquilla i una base para techo y/o pared, para una lámpara led Par30 E27 230V, orientable per medio de dos tornillos laterales y rotable per medio de tornillo central, acabado gris, blanco y negro, de referencia:
9/98 BSP Base Techo Pared
25/97 BSF4 Base Techo Pared para Proyector F4
 
Projector
PRJ
Penjant
PNJ
Orientable
ORI
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Pes
Protecció
IP20
Par30
E27
2 anys
BSP
Base Sostre Penjant
1/97
FSP
Floró Sostre Penjant
3/97
PGF2
Connector F2 Penjant
11/97
PGF4
Connector F4 Penjant
22/97
Projector Penjant SPOT IV 
format per un cilindre, una forquilla i una base, floró per a sostre, o connector per a guia, per a una làmpada led Par30 E27 230V, orientable per mitjà de dos cargols laterals acabat gris, blanc i negre, de referència:
1/27 BSPe Base Sostre Penjant
3/27 FSPe Floró Sostre Penjant
11/97 PGF2 Projector Penjant Connector F2 per a Guia F2
22/97 PGF4 Projector Penjant Connector F4 per a Guia F4.
Proyector Colgante SPOT IV
formado por un cilindro, una horquilla y una base, florón para techo techo, o un   conector para guía, para una lámpara led Par30 E27 230V, orientable por medio de  dos tornillos decorativos laterales acabado gris, blanco y negro, de referencia:
1/97 BSPe Base Techo Colgante
3/97 FSP Florón Techo Colgante .
11/97 PGF2 Proyector Colgante Conector F2 para Guía F2
22/97 PGF4 Proyector Colgante Conector F4 para Guía F4