Mostrar más
 
9/97
Guia GF2
16/97
Guia GF4
11/97
Guia GF2P
Penjant
22/97
Guia GF4P
Penjant
9/98
Base BSP
1/97
Base BSP
Penjant
3/97
Base BSF
Penjant
24/97
Base BF4
20/97
Base BSE
26/97
Base BSE
Penjant

97

98

Dades Tècniques
Par30 E27
7/159
Mostrar más
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Guia F2
GF2
Monofàsica
Guia F4
GF4
Trifàsica
Monofàsica
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
Par30
E27
2 anys
Connector
F2
9/97
Connector
F4
16/97
Projector Guia SPOT IV 
format per un cilindre, una forquilla i un connector per a guia, per a una làmpada led Par30 E27 230V, orientable per mitjà de dos cargols laterals i rotable per mitjà de cargol central, acabat gris, blanc i negre, de referència:
9/97 GF2 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/97 GF4 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector Guía SPOT V 
formado por un cilindro, una horquilla y un conector para guía, para una lámpara led Par30 E27 230V, orientable por medio de  dos tornillos decorativos laterales, y rotable por medio de tornillo central, acabado gris, blanco y negro, de ref.erencia:
9/97 GF2 con conector F2 para guía F2
16/97 GF4 con conector F4 para guía F4
 
Superfícies
4.00
Aplics
5.00
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Superfície
SUP
BSP
Aplic
APL
BSP
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
Par30
E27
2 anys
BSP
Base Sostre Paret
9/97
BSPF4
Base Sostre
Connect F4
25/97
Projector de Superfície SPOT IV 
format per un cilindre, una forquilla i una base per a sostre i/o paret, per a una làmpada led Par30 E27 230V, orientable per mitjà de dos cargols laterals i rotable per mitjà de cargol central, acabat gris, blanc i negre, de referencia:
9/98 BSP Base Sostre Paret
25/97 BSF4 Base Sostre Paret per a Projector F4
Proyector de Superficie SPOT IV 
formado por un cilindro, una horquilla i una base para techo y/o pared, para una lámpara led Par30 E27 230V, orientable per medio de dos tornillos laterales y rotable per medio de tornillo central, acabado gris, blanco y negro, de referencia:
9/98 BSP Base Techo Pared
25/97 BSF4 Base Techo Pared para Proyector F4
 
Projector
PRJ
Penjant
PNJ
Orientable
ORI
Alumini
AL
Colors
Gris
Blanc
Negre
Pes
Protecció
IP20
Par30
E27
2 anys
BSP
Base Sostre Penjant
1/97
FSP
Floró Sostre Penjant
3/97
PGF2
Connector F2 Penjant
11/97
PGF4
Connector F4 Penjant
22/97
Projector Penjant SPOT IV 
format per un cilindre, una forquilla i una base, floró per a sostre, o connector per a guia, per a una làmpada led Par30 E27 230V, orientable per mitjà de dos cargols laterals acabat gris, blanc i negre, de referència:
1/27 BSPe Base Sostre Penjant
3/27 FSPe Floró Sostre Penjant
11/97 PGF2 Projector Penjant Connector F2 per a Guia F2
22/97 PGF4 Projector Penjant Connector F4 per a Guia F4.
Proyector Colgante SPOT IV
formado por un cilindro, una horquilla y una base, florón para techo techo, o un   conector para guía, para una lámpara led Par30 E27 230V, orientable por medio de  dos tornillos decorativos laterales acabado gris, blanco y negro, de referencia:
1/97 BSPe Base Techo Colgante
3/97 FSP Florón Techo Colgante .
11/97 PGF2 Proyector Colgante Conector F2 para Guía F2
22/97 PGF4 Proyector Colgante Conector F4 para Guía F4