top of page
Sèrie Modular Riel Formas d' alumini per a mòduls de lluminàries i/o marc per a calaix de sostre
3.23

Blanc

Blanc

Negre

Gris

Negre

Fitxa Tècnica

Sèrie Modular Rielformas

SMRF

3.23
5/919
Mòdul metàl.lic per a una làmpada Ar111 Gu5,3

Gris

Blanc

Negre

5/929
Mòdul metàl.lic per a una làmpada Ar111 Gu10

Gris

Blanc

Negre

bottom of page