top of page

473

474

9/473 16/473
9_473_800X250.png
2
9_473 16_473 CROQUIS WEB 1300x300.png
Projector SUPER POWER 
format per un cos OEM cilíndirc compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal posterior i óptica de protecció, dues anelles frontals que permeten la orientació del mòdul, una forquilla que permeten la rotació i l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i un connector a guia, de referència:
9/473 GF2 amb connector F2 per a guia F2.
16/473GF4  amb connector F4 per a guia F4
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Proyector SUPER POWER 
formado por un cuerpo OEM cilíndrico compuesto por un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva posterior y óptica de protección, dos aros frontales que permiten la orientación del módulo, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, una caja rectangular donde se aloja el driver y un connector a guia, de referència:
9/473 GF3 amb connector F2 para guía F2.
16/471 GF3  amb connector F4 para guía F4
Según las características deseades del Proyector, escójase la referencia correspondiente.
A++
A+
A+
A+

1. Triar tipus de projector = referència

1/473 = 1473 Penjant

9/473 = 9473 Guia F2

9/474 = 9474 Base Box Sostre Paret

16/473 = 164723 Guia F4

25/473 = 25473 Base F3 Sostre

Exemple: 16/473 = 16473


2. Triar la Referència entrant a les taules del IRC seleccionant les característiques del projector destijat.

Exemple: 3955lm 3000K 33w 900mA = 2SE

3. Triar la lletra de l' Angle: B, F o M

Exemple: 38º= M


4. Triar el nombre del Color: 0, 1, 2,

Exemple: Blanc = 1


5. Triar la lletra del Driver: E Stàndard On/Off, D Dimmable, L Dali. 

Exemple: Stàndard On/Off = E


Exemple:
Projector F4 16/473  IRC>90 de 3000K 33W 3955lm 38º blanc Driver On/OFF

Ref. 164732SEM1E 

1. Escoger tipo de proyector = referencia

1/473 = 1473 Colgante

9/473 = 9473 Guía F2

9/474 = 9474 Base Box Techo Pared

16/473 = 164723 Guía F4

25/473 = 25473 Base F4 Techo

Exemple: 16/473 = 16473


2. Escoger la referencia entrando entrando en la tabla de IRC seleccionando las características del proyector deseado.

EExemple: 3955lm 3000K 33w 900mA = 2SE

3. Escoger la letra del ángulo: G, J o R

Ejemplo: 38º= M


4. Escoger el nombre del Color: 0, 1, 2,

Ejemplo: Blanco = 1


5. Escoger la letra del Driver: E Standar On/Off,, D Dimmable y L Dali. 

Ejemplo: Standar On/Off = E

Ejemplo:

Proyector F4 16/473  IRC>90 de 3000K 33W 3955lm 38º blanc Driver On/OFF

Ref. 164732SEM1E

9/474
9_474_800x800.png
9_474_800x200.png
Projector Guia SUPER POWER 
format per un cos OEM semielíptic compost per un diode, un reflector d' alumini d' alta puresa, una refrigeració passiva frontal i posterior i un vidre de protecció, dues anelles frontals que permeten l' orientació del mòdul, una forquilla que permeten la rotació i l' orientació del focus, una caixa box rectangular on s' allotja el driver i una base a sostre o paret, de referència:
9/472 BSP Base Superfície Sostre Paret
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Proyector Guía SUPER POWER 
formado por un cuerpo OEM semielíptico compuesto per un diodo, un reflector de aluminio de alta pureza, una refrigeración pasiva frontal y posterior y un cristal de protección, dos anillas frontales que permiten la orientación del módulo, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, una caja box rectangular donde se aloja el driver y una base para techo y o pared, de referencia:
9/472 BSP Base Superfície Techo Pared
Según las características deseadas del Proyector escoja la referencia corresponendiente.

Per a configurar la referència predre 9474 corresponent al Projector base box sostre paret i seguir les mateixes indicacions que per a la configuració de la referència per a Projectors F2 9/473 I F4 16/473

Para configurar de la referencia tomar 9474 correspondiente al  Proyector base box techo pared y seguir las mismas indicaciones que para la configuarción  de la referencia para Projectores F2 9/473 i F4 16/473

1/473
1_473_200x800.png
1_473_400x600.png
1_473_500X150.png
1_473_500X225 2.png
Projector Penjant SUPER POWER 
format per un cos OEM semielíptic compost per un diode, un reflector d' alumini d' alta puresa, una refrigeració passiva frontal i posterior i un vidre de protecció, dues anelles frontals que permeten l' orientació del mòdul, una forquilla que permeten la rotació i l' orientació del focus, i una base box on s' allotja el driver, de referència:
1/473 BBS Base Box Superfície focus penjant per a sostre
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Proyector Colgante SUPER POWER 
formado por un cuerpo OEM semielíptico compuesto per un diodo, un reflector de aluminio de alta pureza, una refrigeración pasiva frontal y posterior y un cristal de protección, dos anillas frontales que permiten la orientación del módulo, una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, una base box donde se aloja el driver y una base para techo y o pared, de referencia:
1/473 BBS Base Box Superfície foco colgante para techo 
Según las características deseades del Proyector escoja la referencia corresponendiente.

Per a configurar la referència predre 1471 (1/471) corresponent al Projector penjant amb base box sostre i seguir les mateixes indicacions que per a la configuració de la referència per a Projectors F2 9/471 I F4 16/471

Para configurar la referencia tomar 1471 (1/471)  correspondiente al  Proyector base box techo pared y seguir las mismas indicaciones que para la configuarción  de la referencia para Projectores F2 9/471 i F4 16/471.

bottom of page