top of page

CATALÀ

Aquest Avís Legal té l'objectiu d'informar-te dels teus drets i obligacions com a usuari d'aquest lloc web. Aquí trobaràs tota la informació que necessites sobre aquest lloc web, la seva activitat, les dades personals que recapta i la seva finalitat, així com les normes d'ús que regulen l'ús d'aquesta web.
En el moment en què accedeixis a aquest lloc web https://www.formas.net assumeixes la condició d'usuari, per la qual cosa el contingut d'aquest Avís Legal t'afecta directament. Per això, és important que ho llegeixis per a dissipar qualsevol dubte que puguis tenir i tenir coneixement de causa sobre les condicions que estàs acceptant.  
Per a començar, has de saber que aquest lloc web compleix amb les normatives vigents en matèria de protecció de dades, amb l'objectiu d'aportar-te les garanties, la seguretat i la transparència que, com a usuari et corresponen, a l'hora d'utilitzar aquesta web.
El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) que és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals en els diferents països de la UE.
La LOPD (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d'assumir els responsables d'una web o un blog a l'hora de gestionar aquesta informació.
La LSSI (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) que regula les transaccions econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d'aquest blog.


DADES D'IDENTIFICACIÓ
El responsable i titular d'aquest lloc web és:
• FORMAS S.A.
• A08316713
• Avinguda Europa, 24
• Visibilització d'aparells d'il·luminació de creació,      disseny i comercialització FORMAS S.A. amb algunes excepecions.
• formas@formas.net
Les dades que ens facilitis amb el teu consentiment, i d'acord amb l'ús establert en aquesta Política de Privacitat, seran incorporats a un fitxer privat, en el qual el responsable d'aquest fitxer és: FORMES S.A.. Això vol dir que les teves dades estan segures, d'acord amb el que estableix la llei.

NORMES D'ACCÉS Al LLOC WEB
Com a usuari de la nostra web, també tens una sèrie d'obligacions:
No podràs utilitzar aquest lloc web per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal.
No podràs realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.
Tu seràs l'únic responsable de la veracitat i exactitud dels continguts que introdueixis en aquesta web i de les dades personals que ens facilitis amb les finalitats previstes en la nostra Política de Privacitat.
També seràs l'únic responsable de la realització de qualsevol mena d'actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial en els llocs de tercers als quals et puguem derivar des d'aquest lloc web per al desenvolupament de la nostra activitat.
Com a responsable del lloc web, FORMES S. a. podrà interrompre el servei de la pàgina que estigui sent utilitzat per l'usuari i resoldre de manera immediata la relació si detecta un ús de la web o de qualsevol dels serveis que en la mateix s'ofereixen que pugui considerar-se contrari a l'expressat en el present Avís Legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
La totalitat d'aquest lloc web (text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts) es troba protegida per les lleis vigent sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.
Com a titular d'aquest lloc web, FORMAS S.A. no garanteix que els continguts siguin precisos o lliures d'error o que el lliure ús dels mateixos per part dels usuaris no infringeixi els drets de terceres parts. El bon o mal ús d'aquesta pàgina i dels seus continguts és responsabilitat de l'usuari.
Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en la pàgina, qualsevol que fora la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, sense autorització prèvia de FORMAS S.A.

ENLLAÇOS O LINKS
Aquest lloc web inclou enllaços o links a llocs de tercers. Les pàgines pertanyents a aquests tercers no han estat revisades ni són objecte de controls per part nostra, per la qual cosa FORMAS S.A. no podrà ser considerat responsable dels continguts d'aquests llocs web, ni de les mesures que s'adoptin relatives a la seva privacitat o al tractament de les seves dades de caràcter personal o altres que poguessin derivar-se.
Per tot això, et recomanem la lectura detinguda de les condicions d'ús, política de privacitat, avisos legals i/o similars d'aquests llocs.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
En exercici del seu dret com a titular d'aquesta web, t'informem que FORMES S.a.no es fa responsable en cap cas del següent:
La qualitat del servei, la velocitat d'accés, el correcte funcionament ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament de la pàgina.
L'existència de virus, malware, programes maliciosos o nocius en els continguts.
L'ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en aquest lloc web.
Dels danys que poguessin provenir de l'ús il·legal o indegut d'aquest blog.

POLITICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Aquest lloc web compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, la qual cosa implica que, com a usuari, hauràs de donar el teu consentiment exprés abans de facilitar-nos dades personals a través dels diferents formularis llocs a disposició en les seccions de la nostra pàgina.
Per a això, en nom de la transparència i l'exercici del teu dret, el nostre deure és informar-te sobre les dades personals que recaptem, emmagatzemem i tractem i amb quines finalitats, tenint en qualsevol moment la possibilitat de revocar lliurement el teu consentiment.
Tota aquesta informació la podràs trobar en nostra POLITICA DE PRIVACITAT.

POLÍTICA DE COOKIES
Tal com t'informem res més accedir a la nostra web, aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers amb l'objectiu de proporcionar-te la millor experiència d'usuari i desenvolupar la nostra activitat.
En qualsevol moment, tindràs l'opció de configurar el teu navegador per a desestimar l'ús d'aquestes cookies que, en algun cas, afectaran la teva experiència d'usuari.
Per a accedir a la informació completa sobre l'ús de cookies en aquest lloc web, la seva finalitat i la seva desestimació, pots consultar la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
El present Avís Legal es troba sotmès a la legislació espanyola vigent.
En cas necessari, davant qualsevol mena de controvèrsia de caràcter legal, FORMAS S.A.i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se.
En el cas que l'usuari tingui el seu domicili fora d'Espanya, FORMAS S.A.i l'usuari se sotmetran, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).
Si tens qualsevol dubte sobre aquest Avís Legal, pots enviar-nos un correu electrònic a formas@formas.net

CASTELLANO

Este Aviso Legal tiene el objetivo de informarte de tus derechos y obligaciones como usuario de este sitio web. Aquí encontrarás toda la información que necesitas sobre este sitio web, su actividad, los datos personales que recaba y su finalidad, así como las normas de uso que regulan el uso de esta web.

En el momento en que accedas a este sitio web https://www.formas.net asumes la condición de usuario, por lo que el contenido de este Aviso Legal te afecta directamente. Por eso, es importante que lo leas para disipar cualquier duda que puedas tener y tener conocimiento de causa sobre las condiciones que estás aceptando.  

Para empezar, debes saber que este sitio web cumple con las normativas vigentes en materia de protección de datos, con el objetivo de aportarte las garantías, la seguridad y la transparencia que, como usuario te corresponden, a la hora de utilizar esta web.

El RGPD (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas) que es la nueva normativa de la Unión Europea que unifica la regulación del tratamiento de los datos personales en los distintos países de la UE.

La LOPD (Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, el Reglamento de desarrollo de la LOPD) que regula el tratamiento de los datos personales y las obligaciones que debemos asumir los responsables de una web o un blog a la hora de gestionar esta información.

La LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) que regula las transacciones económicas mediante medios electrónicos, como es el caso de este blog.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

El responsable y titular de este sitio web es:

​• FORMAS S.A.

• A08316713

• Avinguda Europa, 24

• Visibilización de aparatos de iluminación de creación,      diseño y comercialización FORMAS S.A. con algunas excepciones.

formas@formas.net

Los datos que nos facilites con tu consentimiento, y de acuerdo al uso establecido en esta Política de Privacidad, serán incorporados a un fichero privado, en el que el responsable de dicho fichero es: FORMAS S.A.. Esto quiere decir que tus datos están seguros, de acuerdo a lo que establece la ley.

NORMAS DE ACCESO AL SITIO WEB

Como usuario de nuestra web, también tienes una serie de obligaciones:

No podrás utilizar este sitio web para la realización de actividades contrarias a las leyes, a la moral, al orden público y, en general, a hacer un uso conforme a las condiciones establecidas en el presente Aviso Legal.

No podrás realizar actividades publicitarias o de explotación comercial remitiendo mensajes que utilicen una identidad falsa.

Tú serás el único responsable de la veracidad y exactitud de los contenidos que introduzcas en esta web y de los datos personales que nos facilites con las finalidades previstas en nuestra Política de Privacidad.

También serás el único responsable de la realización de cualquier tipo de actuación ilícita, lesiva de derechos, nociva y/o perjudicial en los sitios de terceros a los que te podamos derivar desde este sitio web para el desarrollo de nuestra actividad.

Como responsable del sitio web, FORMAS S.A. podrá interrumpir el servicio de la página que esté siendo utilizado por el usuario y resolver de modo inmediato la relación si detecta un uso de la web o de cualquiera de los servicios que en la mismo se ofertan que pueda considerarse contrario a lo expresado en el presente Aviso Legal.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

La totalidad de este sitio web (texto, imágenes, marcas, gráficos, logotipos, botones, archivos de software, combinaciones de colores, así como la estructura, selección, ordenación y presentación de sus contenidos) se encuentra protegida por las leyes vigente sobre Propiedad Intelectual e Industrial, quedando prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, salvo para uso personal y privado.

Como titular de este sitio web, FORMAS S.A. no garantiza que los contenidos sean precisos o libres de error o que el libre uso de los mismos por parte de los usuarios no infrinja los derechos de terceras partes. El buen o mal uso de esta página y de sus contenidos es responsabilidad del usuario.

Asimismo, queda prohibida la reproducción, retransmisión, copia, cesión o redifusión, total o parcial, de la información contenida en la página, cualquiera que fuera su finalidad y el medio utilizado para ello, sin autorización previa de FORMAS S.A.

ENLACES O LINKS

Este sitio web incluye enlaces o links a sitios de terceros. Las páginas pertenecientes a estos terceros no han sido revisadas ni son objeto de controles por nuestra parte, por lo que FORMAS S.A.no podrá ser considerado responsable de los contenidos de estos sitios web, ni de las medidas que se adopten relativas a su privacidad o al tratamiento de sus datos de carácter personal u otros que pudieran derivarse.

Por todo ello, te recomendamos la lectura detenida de las condiciones de uso, política de privacidad, avisos legales y/o similares de estos sitios.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En ejercicio de su derecho como titular de esta web, te informamos de que FORMAS S.A.no se hace responsable en ningún caso de lo siguiente:

La calidad del servicio, la velocidad de acceso, el correcto funcionamiento ni la disponibilidad ni continuidad de funcionamiento de la página.

La existencia de virus, malware, programas maliciosos o dañinos en los contenidos.

El uso ilícito, negligente, fraudulento o contrario a este Aviso Legal.

La falta de licitud, calidad, fiabilidad, utilidad y disponibilidad de los servicios prestados por terceros y puestos a disposición de los usuarios en este sitio web.

De los daños que pudieran provenir del uso ilegal o indebido de este blog.

POLITICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

Este sitio web cumple con la normativa vigente en materia de protección de datos, lo que implica que, como usuario, deberás dar tu consentimiento expreso antes de facilitarnos datos personales a través de los diferentes formularios puestos a disposición en las secciones de nuestra página.

Para ello, en aras de la transparencia y el ejercicio de tu derecho, nuestro deber es informarte sobre los datos personales que recabamos, almacenamos y tratamos y con qué finalidades, teniendo en cualquier momento la posibilidad de revocar libremente tu consentimiento.

Toda esta información la podrás encontrar en nuestra POLITICA DE PRIVACIDAD.

POLÍTICA DE COOKIES

Tal y como te informamos nada más acceder a nuestra web, este sitio utiliza cookies propias y de terceros con el objetivo de proporcionarte la mejor experiencia de usuario y desarrollar nuestra actividad.

En cualquier momento, tendrás la opción de configurar tu navegador para desestimar el uso de estas cookies que, en algún caso, afectarán a tu experiencia de usuario.

Para acceder a la información completa sobre el uso de cookies en este sitio web, su finalidad y su desestimación, puedes consultar nuestra POLÍTICA DE COOKIES.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

El presente Aviso Legal se encuentra sometido a la legislación española vigente.

En caso necesario, ante cualquier tipo de controversia de carácter legal, FORMAS S.A.y el usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio del Usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse.

En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, FORMAS S.A.y el usuario se someterán, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los juzgados y tribunales de Barcelona (España).

Si tienes cualquier duda sobre este Aviso Legal, puedes enviarnos un correo electrónico a formas@formas.net

bottom of page