Horitzontal
Vertical
Horitzontal
Gris
Blanc
Negre
Int. guia
Cargols
Ext. guia
Fixació
Auxiliar
Tensor
35,2 x 35,5mm
1.00m
840 g.
2.00m
1680 g.
3.00m
2520 g.

Guia F4 Quadrada GF4Q universal trifàsica d' alumini per a voltatge de xarxa elèctrica 230V 16A per a projectors Formas F4, amb una tapa final  E electrificada en un extrem i una tapa final D decorativa en l' altre. La Guia F4 Quadrada presenta un aspecte robust i resulta una guia mecànicament resistent i ferma. Tots els accessoris convencionals per a totes les solucions. Funciona com a guia monofàsica. Acabada en gris, blanc i negre.

Guía F4 Cuadrada GF4A universal trifásica de aluminio para voltaje de red eléctrica 230V 16A para proyectores Formas F4, funcionando con una tapa final E electrificada en un extremo y una tapa final D decorativa en el otro. La Guía F4 cuadrada presenta un aspecto robusto y resulta una guía mecánicament óptima y firme. Todos los accesorios convencionales para todas las soluciones. Funciona como guía monofásica. Acabados gris, blanco y negro.

Tapa final
10765001
10765013
10765017
Connector dret R
10765101
10765113
10765117
Connector esquerra L
10765201
10765213
10765217
Unió Interior I
10765301
10765313
10765317
Unió Prolongació I
10765401
10765413
10765417
Colze dret R
10765501
10765513
10765517
Colze esquerra L
10765601
10765613
10765617
Colze mixt R-L
10765701
10765713
10765717
Cruïlla T dreta R1
10765801
10765813
10765817
Cruïlla T dreta R2
10765901
10765913
10765917
Cruïlla T esquerra L1
10766001
10766013
10766017
Cruïlla T esquerra L2
10766101
10766113
10766117
Cruïlla T dreta R1-R2
10766201
10766213
10766217
Cruïlla T esquerra L1-L2
10766301
10766313
10766317
Cruïlla Creu X
10766401
10766413
10766417
Unió flexible
10766501
10766513
10766517
Unió flexible
10766601
10766613
10766617
Unió aillnat
10766701
10766713
10766717
Suport Suspensió
10766801
10766813
10766817
Fixació Suspensió
10766901
10766913
10766917
Grapa de fixació
10767001
10767013
10767017
Ganxo
10767101
10767113
10767117
Adaptadors mecànics
10767101
10767113
10767117
Adaptadors mecànics
10767101
10767113
10767117
Show More