2017
 
1.00
 
6/10
40mm
1200mm
1120mm
40mm
6/11
2400mm
40mm
2320mm
40mm
6/12
3600mm
40mm
2320mm
6/00
especial
40mm
40mm
...mm
7/31
7/30
7/32
7/35
7/32
7/33
7/68
7/31
7/34
7/33
7/31
7/32
7/68
7/68
1000mm
920mm
40mm
40mm
2000mm
1920mm
40mm
40mm
3000mm
2920mm
40mm
40mm
40mm
... mm
especial
6/10
6/11
6/12
6/00
Fitxa
Dades
Referències
Accessoris
 
1000mm
920mm
40mm
40mm
2000mm
1920mm
40mm
40mm
3000mm
2920mm
40mm
40mm
40mm
... mm
especial
6/21
6/22
6/23
6/00
7/74
7/76
7/74
7/73
7/73
7/76
7/75
7/75
7/74
7/75
7/74
Accessoris
 
Referències
Dades
7/255
7/255
7/254
7/257
7/255
7/258
7/259
7/260
7/255
7/252
7/256
7/258
7/255
7/250
1083mm
1000mm
80mm
3mm
2083mm
2000mm
80mm
3mm
3083mm
3000mm
80mm
3mm
80mm
... mm
especial
6/31
6/32
6/33
6/00
7/251
3mm
7/260
7/255
Característiques
1.03
Accessoris