top of page
5/420
LLum de superfície de xapa metàlica d' una làmpada i dues anelles orientables
5/420 bis
5/422
5/422 bis
LLum de superfície de xapa metàlica de dues làmpades i dues anelles orientables
5.01

1681

2
5/420
5/420 bis
LLum de superfície de xapa metàlica d' una làmpada i dues anelles orientables
5.01
5/422
5/422 bis
LLum de superfície de xapa metàlica de dues làmpades i dues anelles orientables