top of page
1C1240

1240

1C1240
1C1240_900x250.png
1C1240_1300X250.png
Projector OVER MINI format per un cos OEM cilíndric compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció unit per mitjà una articulació que permet la orientació a una caixa box rectangular on s' allotja el driver i d' aquí a un connector a guia entre els quals existeix una articulació que permet la rotació del focus, de referència:
1C1240 GF4  amb connector F4 per a guia F4
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Proyector OVER MINI formado por un cuerpo OEM cilíndrico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección, unido por medio de una articulación -que permite la orientación- a una caja box rectangular donde se aloja el driver- y de aquí a un conector a guía entre las cualeS existe una articulación que permite la rotación del foco, de referencia:
1C1240 GF4  con conector F4 para guía F4
Según les características deseadas del Proyector escoja la referència corresponendiente
A+
A+
A+
A++

1. Encabezamiento de la referencia: 1C1240


2. Escoger la referencia entrando entrando en la tabla de IRC seleccionando las características del proyector deseado.

Ejemplo: 1705lm 2700K 12W 350mA = 0RB

3. Escoger la letra del ángulo: G, J o R

Ejemplo: 50º= R


4. Escoger el nombre del Color: 0, 1, 2 , 9

Ejemplo:  Todo blanco = 9


5. Escoger la letra del Driver: E Standar On/Off, D Dimmable y L Dali. 

Ejemplo: Standar On/Off = D

Ejemplo de configuración de referencia:
Proyector F4 1C1240  IRC>80 de 2700K 12W 1705lm 60º Todo blanco y  Driver Dimm

Ref. 1C12400RBR9D

1. Encapçalament de la referència: 1C1240


2. Triar la Referència entrant a les taules del IRC seleccionant les característiques del projector destijat.

Exemple: 1705lm 2700K 12W 350mA = 0RB

3. Triar la lletra de l' Angle: G, J o R

Exemple: 60º= R


4. Triar el nombre del Color: 0, 1, 2, 9

Exemple: Tot blanc = 9


5. Triar la lletra del Driver: E Stàndard On/Off, D Dimmable, L Dali. 

Exemple: Stàndard On/Off = D


Exemple de configuració de referència:
Projector F4 1C1240  IRC>80 de 2700K 12W 1705lm 60º Tot blanc i Driver Dimm

Ref. 1C12400RBR9D

Ancla 1
1C1240
1C124200MX Dali
1C124200HX Dali
1C124200YX Stàndard
1C124200ZX
1c1240_3000x200.png

1. Escoger la referencia del tipo de base desada sustituyendo la X del final por el nº del color.

Ejemplo: Base senzilla blanca 1C124200Z1


2. Escoger la referencia del Proyector F4 siguiendo las instrucciones de la tabla "Características Técnicas" y 

Ejemplo: Proyector F4 1C1240  IRC>80 de 2700K 12W 1705lm 60º Todo blanco y  Driver Dimm

Ref. 1C12400RBR9D

 

3. Referencia final: 1C124200Z1  + 1C12411TDR9E

1. Escullir la referència del tipus de base desitjada substituïnt la X del final pel nº del color.

Exemple: Base F4 blanca 1C124200Y1

2. Escullir la referènca del Projector F4 seguint les intruccions de la taula superior "Característiques Tècniques" 

Exemple: Projector F4 1C1240  IRC>80 de 2700K 12W 1705lm 60º Tot blanc i Driver Dimm

Ref. 1C12400RBR9D

 

3. Referència final: 1C124200Y1 1C12400RBR9D

1c1240_1100x1000.png
bottom of page