1C1240
Guia GF4
1C124200Z
Base BSP
1C124200Y
Base BF4
1C124200M
Base SEF4
Mostrar más
0
1
2
9
Mostrar más
 

1240

Projector
Guia F4
Monofàsica
Trifàsica
Orientable
Colors
Gris
Blanc
Negre
Alumini
IP20
Connector
F4
1C1240
Oem
Visera
5 anys
Driver
Pes
Projector OVER MINI format per un cos OEM cilíndric compost per un diode, reflector d' alumini d' alta puresa, refrigeració passiva frontal i posterior i vidre de protecció unit per mitjà una articulació que permet la orientació a una caixa box rectangular on s' allotja el driver i d' aquí a un connector a guia entre els quals existeix una articulació que permet la rotació del focus, de referència:
1C1240 GF4  amb connector F4 per a guia F4
Segons les característiques desitjades del Projector triïs la referència corresponent.
Proyector OVER MINI formado por un cuerpo OEM cilíndrico compuesto per un diodo, reflector de aluminio de alta pureza, refrigeración pasiva frontal y posterior y cristal de protección, unido por medio de una articulación -que permite la orientación- a una caja box rectangular donde se aloja el driver- y de aquí a un conector a guía entre las cualeS existe una articulación que permite la rotación del foco, de referencia:
1C1240 GF4  con conector F4 para guía F4
Según les características deseadas del Proyector escoja la referència corresponendiente
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More
Show More

 1. Encabezamiento de la referencia: 1C1240<