31

32

9/31
Guia GF2
16/31
Guia GF4
11/31
Guia GF2P
Penjant
22/31
Guia GF4P
Penjant
9/32
Base BSP
1/31
Base BSP
Penjant
3/31
Base BSF
Penjant
25/31
Base BF4
20/31
Base BSE
26/31
Base BSE
Penjant
GZ10
Mostrar más
Mostrar más
27/31
Base SEF4
10/31
Pinça PIN
Mostrar más
 
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Guia F2
Monofàsica
Guia F4
Monofàsica
Trifàsica
Metàl·lic
MET
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Par16
Gu/Gz10
230V
Connector
F2
9/199
Connector
F4
16/199
Pes
2 anys
Projector QUARS MINI 
format per un cos prismàtic quadrat, un connector per a guia i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/31 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/31 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector QUARS MINI 
formado por un cuerpo prismático cuadrado, un conector para guía y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/199 con conector F2 para GF2 Guía F2
16/199 con conector F4 para GF4 Guía F4
 
Projector
PRJ
Orientable
ORI
Superfície
BSP
Aplic
BSP
Metàl·lic
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Par16
Gu/Gz10
230V
BSP
Base Sostre Paret
9/32
BSPF4
Base Sostre
Encast 25/31
Pes
2 anys
Projector de Superfície QUARS MINI 
format per un cos prismàtic quadrat, una base per a sostre i/o paret i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/32 BSP Base Sostre Paret
25/31 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie QUARS MINI 
formado por un cuerpo prismático cuadrado, una base para techo y/o pared y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/32 BSP Base Techo Pared
25/31 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
 
Projector
PRJ
Encastable
ENC
Orientable
ORI
Metàl·lic
MET
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
Pes
Fixació
Molles
BSE
Base Sostre
Encastable
20/
BSEF4
Base Sostre
Encast. F4
27/
Par16
Gu/Gz10
230V
2 anys
Encastable QUARS MINI 
format per un cos prismàtic quadrat, una base per a fals sostre i/o paret i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
20/31 BSE Base Sostre Encastable
27/31 BSF4 Base Sostre Encastable F4 Projector F4
Empotrable QUARS MINI 
formado por un cuerpo prismático cuadrado, una base para falso techo y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
20/31 BSE Base Techo Empootrable
27/31 BSF4 Base Techo Empotrable F4 Proyector F4
 
Projector
PRJ
Penjant
PNJ
Orientable
ORI
Metàl·lic
MET
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
BSP
Base Sostre Penjant
1/31
FSP
Floró Sostre Penjant
3/31
PGF2
Connector F2 Penjant 11/31
PGF4
Connector F4 Penjant 22/31
Pes
Par16
Gu/Gz10
230V
2 anys
Penjant QUARS MINI 
format per un cos prismàtic quadrat, una base per a sostre, cable de tefló i  una forquilla que permet  l' orientació del focus, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
1/31 BSPe Base Sostre Paret 
3/31 FSPe Floró Sostre Penjant
11/31 PGF2 Connector F2 Projector Penjant per a Guia F2
22/31 PGF4 Connector F4 Projector Penjant per a Guia F4
Colgante QUARS MINI 
formado por un cuerpo prismático cuadrado, una base para techo, cable de teflón y una horquilla que permite  la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
1/31 BSPe Base Techo Pared
3/31 FSPe Florón Techo Colgante
11/31 PGF2 Conector F2 Proyector Colgante para Guía F2
22/31 PGF4 Conector F4 Proyector Colgante para Guía F4
 
Projector
PRJ
Pinça
PIN
Orientable
ORI
Metàl·lic
MET
Colors
Gris
Blanc
Negre
Protecció
IP20
PIN
Pinça
Pes
Par16
Gu/Gz10
230V
2 anys
Pinça QUARS MINI 
format per un cos prismàtic quadrat, una pinça, cable de tefló d' 1.00m amb interruptor i  una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
10/31 PIN Pinça
Pinza QUARS MINI 
formado por un cuerpo prismático cuadrado, una pinza, cable de teflón y una horquilla que permite  la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
10/31 PIN Pinza