top of page

31

32

9/31 16/31
16_31_800x1400.png
9_31_900x500.png
9_31_300x225.png
9_31_16_31_croquis_575x125.png
16-31_1000x400.png
Projector QUARS MINI 
format per un cos prismàtic quadrat, un connector per a guia i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/31 amb connector F2 per a GF2 Guia F2
16/31 amb connector F4 per a GF4 Guia F4
Proyector QUARS MINI 
formado por un cuerpo prismático cuadrado, un conector para guía y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/199 con conector F2 para GF2 Guía F2
16/199 con conector F4 para GF4 Guía F4
9/32 10/31 20/31
9_32 400x400 2.png
9_32_275x150.png
Projector de Superfície QUARS MINI 
format per un cos prismàtic quadrat, una base per a sostre i/o paret i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
9/32 BSP Base Sostre Paret
25/31 BSF4 Base Sostre F4 Projector F4
Proyector de Superficie QUARS MINI 
formado por un cuerpo prismático cuadrado, una base para techo y/o pared y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
9/32 BSP Base Techo Pared
25/31 BSF4 Base Techo F4 Proyector F4
20/31 24/31
Encastable QUARS MINI 
format per un cos prismàtic quadrat, una base per a fals sostre i/o paret i una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
20/31 BSE Base Sostre Encastable
27/31 BSF4 Base Sostre Encastable F4 Projector F4
Empotrable QUARS MINI 
formado por un cuerpo prismático cuadrado, una base para falso techo y una horquilla que permite la rotación y la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
20/31 BSE Base Techo Empootrable
27/31 BSF4 Base Techo Empotrable F4 Proyector F4
1_31_100x500.png
1_31_90x600.png
1/31 3/31 11/31 22/31 26/31
1_31_100x250.png
Penjant QUARS MINI 
format per un cos prismàtic quadrat, una base per a sostre, cable de tefló i  una forquilla que permet  l' orientació del focus, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
1/31 BSPe Base Sostre Paret 
3/31 FSPe Floró Sostre Penjant
11/31 PGF2 Connector F2 Projector Penjant per a Guia F2
22/31 PGF4 Connector F4 Projector Penjant per a Guia F4
Colgante QUARS MINI 
formado por un cuerpo prismático cuadrado, una base para techo, cable de teflón y una horquilla que permite  la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
1/31 BSPe Base Techo Pared
3/31 FSPe Florón Techo Colgante
11/31 PGF2 Conector F2 Proyector Colgante para Guía F2
22/31 PGF4 Conector F4 Proyector Colgante para Guía F4
10/31
10_31 450x450.png
10_31 450x450.png
10_31 450x450.png
10_31_450x225.png
Pinça QUARS MINI 
format per un cos prismàtic quadrat, una pinça, cable de tefló d' 1.00m amb interruptor i  una forquilla que permet la rotació i l' orientació del focus, per a làmpada led Par16 Gu/Gz10 230V, de referència:
10/31 PIN Pinça
Pinza QUARS MINI 
formado por un cuerpo prismático cuadrado, una pinza, cable de teflón y una horquilla que permite  la orientación del foco, para a una lámpara led Par16 Gu/Gz10 230V, de referencia:
10/31 PIN Pinza
9_31_1200x1400.png
bottom of page