Projector per a guia F2 i F4 per a una làmpada Par30 E27

*  Consulteu la diversitat de làmpades PAR30 E27 segons necessitats

Referències
Làmpades