Referències

*  Consulteu làmpades MR16 GY5,3 segons necessitats, imatge i característiques

Gris
Blanc
Negre
10542017
10542001
10542013
*
10717102
On/Off
10717103
Dimm
10717104
Dali
Familia