top of page

Fins a finals de stock

Hasta final de stock

Guia F2 Rectangular Formas monofàsica d'alumini 220V-250V 16A per a projectors Formas F2, amb borns de connexió i tapes finals incloses; la resta d' accessoris es subministren per separat. La Guia F2 Rectangular presenta un disseny ideal i resulta una guia mecànicament resistent i visualment esvelta. A més de comptar amb els accessoris convencionals, destaquem el colze vertical-horizontal fent possible la unió visual de guia sostre-paret. 

Guía F2 Rectangular Formas monofásica de aluminio 220V-250V 16A para proyectores Formas F2, con bornes de conexión y tapas finales incluídas; el resto de accessorios se suministran por separado. La Guía F2 Rectangular presenta un diseño ideal y resulta una guía mecánicamente resistente y visualmente esbelta. Todos los accessorios convencionales, destancando el codo vertical-horizontal haciendo posible la unión visual de guía de techo y de pared. 

GF2R_6_10_secció_250X150.png
6_10 6_11 6_12 2100x225.png
bottom of page